Tervise säilitamiseks järgi jumalikku nõuannet

Avaldatud 22.10.2018, rubriik Päeva sõna

Siis Moosese äi ütles temale: „See asi pole hea, mis sa teed. Sa nõrked päris ära, niihästi sina kui ka see rahvas, kes su juures on, sest see tegevus on sulle raske. Sa ei jaksa seda üksinda teha.“ 2. Moosese 18:17, 18

Kui me teeme tervise omamiseks omalt poolt kõik, mida suudame, siis võime oodata õnnistusi ja paluda usus Jumalalt õnnistust oma pingutustele tervist säilitada. Ta vastab meie palvele, kui Tema nimi saab seeläbi austatud. Kuid kõik peavad mõistma, et neil on töö teha. Jumal ei tee imet nende inimeste tervise hoidmiseks, kes võtavad kindla suuna ennast haigeks teha. − „Counsels on Diet and Foods“, lk 26.

Hoolikas kooskõla nende seadustega, mille Jumal on meie olemusse pannud, tagab tervise ning meie tervis ei lähe korrast ära. − „Counsels on Diet and Foods“, lk 20.

Paljud on küsinud minult: „Missugune eluviis on tervise säilitamisel minu jaoks parim?“ Minu vastus on: „Jätke oma olemuse seaduste rikkumine, jätke rikutud isu rahuldamine, sööge lihtsat toitu, riietuge tervislikult, mis tähendab tagasihoidlikku lihtsust, töötage tervisele kasulikult ja te ei jää haigeks.“ … Paljud kannatavad oma vanemate üleastumise tagajärjel. Neid ei või nende vanemate patu pärast hukka mõista, kuid sellegipoolest on nende kohus välja selgitada, milles nende vanemad oma olemuse seadusi rikkusid … ning nad peavad selles, milles nende vanemate harjumused olid ekslikud, muutma oma eluviisi ja suunduma õigete harjumuste kaudu parema tervise teele. − The Health Reformer, august 1866.

Keha ja mõistuse kõigi võimete harmoonilise, tervisele kasuliku tegevuse tulemus on õnn. Mida ülevamad ja õilsamad on võimed, seda puhtam ja häirimatum on õnn. Eesmärgitu elu on elav surm. Mõtted peavad viibima nendel teemadel, mis on seotud meie igaveste huvidega. See aitab kaasa keha ja mõistuse tervisele. − The Reveiw and Herald, 29. juuli 1884.

Jumal on tõotanud seda elavat masinavärki ise tervislikus tegevuses hoida, kui inimene järgib Tema seadusi ja teeb Temaga koostööd. − „Counsels on Diet and Foods“, lk 17.

Issand on andnud oma rahvale sõnumi seoses tervisereformiga. See valgus on nende teele aastaid paistnud ning Issand ei saa toetada oma sulaseid eluviisis, mis toimib sellele vastu. ... Valgusesse, mille Jumal on tervisereformi kohta andud, ei või kergelt suhtuda, ilma et see kahjustaks seda, kes seda püüab teha. Ükski inimene ei või loota Jumala töös edu saavutada, kui ta samal ajal õpetuse ja eeskujuga tegutseb vastupidiselt valgusele, mille Jumal on saatnud. − „Counsels on Diet and Foods“, lk 38.

Jaga Facebookis