Tervise nautimiseks järgi loodusseadusi

Avaldatud 21.10.2018, rubriik Päeva sõna

Ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus, puhtuses! 1. Kiri Timoteosele 4:12

Ei ole üht inimest tuhandest, olgu nad abielus või mitte, kes mõistaks, kui oluline on harjumuste ning keha ja mõtete puhtuse säilitamine. Põdurus ja haigused on loodusseaduste mittejärgimise ning elu- ja terviseseaduste eiramise kindel tagajärg. Me peame kaitsma seda hoonet, kus elame, et see võiks austada Jumalat, kes on meid lunastanud. Me peame teadma, kuidas hoida elavat masinavärki, nii et meie hing, ihu ja vaim võiksid olla pühendatud Tema teenistusse.

Mõistusega olevustena oleme kehast ja selle nõudmistest kahetsusväärses teadmatuses. Kuigi meie rajatud koolid on võtnud plaani füsioloogia uurimise, ei ole sellest teemast kinni haaratud sellise otsustava energiaga, nagu oleks vaja. Koolides ei ole arukalt ellu rakendatud seda, mis on teadmistena omandatud. Ei saada aru, et selle ellu rakendamata jätmise tõttu hakkab keha närbuma.

Hoolimata kogu valgusest, mis sel teemal Pühakirjast särab, hoolimata Taanieli, Sadraki, Meesaki ja Abednego loos antud õppetundidest, hoolimata lihtsa tervisliku toidu tulemustest, pühendatakse vaid vähe tähelepanu neile Jumalast inspireeritud õppetundidele. Inimeste toitumisharjumused jäetakse üldiselt hooletusse, kasvab tubaka, alkohoolsete jookide ja lihatoitude tarbimine. ...

Te olete Issanda omand, Tema omad loomise ja lunastuse kaudu. „Armasta oma ligimest nagu iseennast!“ Siin tuuakse esile enesest ehk Issanda omandist lugupidamise seadus. Ning see toob omakorda kaasa lugupidamise kohustuste suhtes, mis on igal inimesel selle elava masinavärgi hoidmiseks, mis on nii kardetavalt imeliselt loodud. Sellest elavast masinavärgist tuleb aru saada. Iga osa sellest imelisest mehhanismist tuleb hoolikalt uurida. Enese alalhoid on kohustuslik. ...

Loodusseadusest üleastumine on Jumala seadusest üleastumine. Meie Looja on Jeesus Kristus. Tema on meie olemuse Autor. Ta on loonud inimkeha. Tema on loodusseaduste Autor samamoodi, nagu Ta on moraaliseaduse Autor. Ning inimesed, kes on oma füüsilist elu ja tervist puudutavates harjumustes ja kommetes hooletud ja hoolimatud, patustavad Jumala vastu. − „The Kress Collection“, lk 45, 46.

Jaga Facebookis