Jeesuse kaudu tuleb tervis ja abi probleemides

Avaldatud 20.10.2018, rubriik Päeva sõna

Nad jõudsid Maarasse, aga ei saanud Maara vett juua, sest see oli kibe; seepärast pandi sellele nimeks Maara. Ja rahvas nurises Moosesega, öeldes: „Mida me joome?“ 2. Moosese 15:23, 24

Issandal oli Iisraeli lastele õppetund anda. Maara vesi oli näitlik õppetund, mis kujutas patu tõttu inimestele tulnud haigusi. Pole mingi saladus, et maa elanikud kannatavad iga liiki ja laadi haiguste all. Seda sellepärast, et nad astuvad üle Jumala seadusest.

Nii tegid ka Iisraeli lapsed. Nad lõhkusid kaitsemüürid, mille Jumal oma ettenägelikkuses oli püstitanud nende kaitsmiseks haiguste eest, et nad võiksid elada tervelt ja pühalt ja õppida niimoodi oma rännakutel läbi kõrbe kuulekust. Nad rändasid Kristuse erilise juhtimise all, kes oli iseenda andnud ohvriks, et kaitsta rahvast, kes eales peab Saatana meisterlikest kiusatustest hoolimata meeles Jumalat. Pilvesambasse mähkunud Kristuse soov oli hoida oma kaitsva ja varjava tiiva all kõiki, kes täidavad Tema tahet.

Iisraeli lapsed ei jõudnud oma rännakul Maarasse juhuslikult. Issand alustas oma õppetunde juba enne, kui nad Egiptusest lahkusid, et nad võiksid mõista, et Tema on nende Jumal, Vabastaja ja Kaitsja. Nad nurisesid Moosese ja Jumala vastu, aga Issand püüdis ikkagi neile näidata, et Ta aitab neid kõigis raskustes, kui nad Tema poole vaatavad. Probleemid, mida nad kohtasid ja millest nad läbi läksid, olid osa Jumala suurest plaanist, millega Ta soovis neid proovile panna.

Kui nad jõudsid Maara vee juurde, siis „rahvas nurises Moosesega, öeldes: „Mida me joome?“ Aga tema hüüdis Issanda poole ja Issand näitas temale ühte puud; siis ta heitis selle vette ja vesi muutus magusaks. Seal andis Issand rahvale seaduse ja õiguse, ja seal ta katsus teda läbi.“ … Inimsilmale nähtamatult oli Jumal iisraellaste Juht, nende võimas Tervendaja. Tema pani puu sisse omadused, mis muutsid vee magusaks. Nii soovis Ta neile näidata, et Ta suudab oma väega ravida inimsüdame pahesid.

Kristus on suur Arst, mitte üksnes ihu, vaid ka hinge Arst. Ta ennistab meid Jumala jaoks. Jumal lubas oma ainsat Poega vigastada, et Temast võiksid voolata tervendavad omadused kõigi meie haiguste ravimiseks. − „Manuscript Releases“, 15. kd, lk 29−31.

Jaga Facebookis