Kristlased peavad olema rangelt mõõdukad ja juhinduma põhimõttest

Avaldatud 16.10.2018, rubriik Päeva sõna

Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud − tehke seda Jumala austamiseks! 1. Kiri korintlastele 10:31

Apostel Paulus kirjutab: „Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate! Ent iga võistleja on kasin kõiges; nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut. Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi; ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes, vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et muile jutlustades ma ise ei muutuks väärituks.“ (1. Kiri korintlastele 9:24−27)

Maailmas on palju inimesi, kes annavad hukutavatele harjumustele järele. Isu on seadus, mis neid juhib, ning valede harjumuste tõttu on moraalne taju ähmastatud ning võime pühi asju mõista suurel määral hävinud. Kuid kristlastel on hädavajalik olla rangelt mõõdukas. Nad peavad tõstma oma mõõdupuu kõrgele. Ülioluline on mõõdukus söömises, joomises ja riietumises. Isu või tuju asemel peab valitsema põhimõte. Neid, kes söövad liiga palju või kelle toit on taunitava kvaliteediga, on võimalik kergesti juhtida halvale teele ja teistesse „rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse“ (1. Kiri Timoteosele 6:9) Jumala kaastöölised peaksid kasutama iga oma mõjukübet, et õhutada tõeliste mõõdukuse põhimõtete levitamist.

Jumalale ustav olemine tähendab palju. Tal on nõudmised kõigile, kes on Tema teenistuses. Ta soovib, et mõistus ja keha oleksid hoitud parima tervise juures, iga võime ja talent oleks jumaliku kontrolli all ning nii jõulised ja tegusad, nagu range mõõdukuse harjumusega võimalik. Meil on Jumala ees kohus pühendada end täielikult Temale, nii et ihu ja hing oleksid koos kõigi omadustega, mida tunnustatakse Tema usaldatud andidena, rakendatud Tema teenimisse..

Kogu meie energiat ja kõiki omadusi tuleb käesoleva prooviaja jooksul pidevalt tugevdada ja täiustada. Selles töös tuleb vastutusrikastesse ametitesse valida ainult need inimesed, kes peavad neid põhimõtteid väärtuslikuks ning on harjunud oma keha eest arukalt ja Jumala kartuses hoolt kandma. … Iga kogudus vajab selget, tabavat tunnistust, mis kõlab kindla trompetihelina. − „Counsels on Diet and Foods“, lk 156, 157.

Jaga Facebookis