Valitse isu Kristuse väe abil

Avaldatud 15.10.2018, rubriik Päeva sõna

Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad. Apostlite teod 3:19, 20

Kõik, kes tahavad osa saada uuest elust koos Kristusega Jumala riigis, peavad kogema Tema väge teostada uuendus südames ja mõistuses … Et Teda õigesti teenida, peame oleme sündinud jumalikust Vaimust. See toob kaasa valvsuse. See puhastab südame ja uuendab mõistuse ning annab meile uue võime tunda ja armastada Jumalat. See annab teenimisvalmi kuulekuse kõigile Tema nõudmistele. See on tõeline jumalateenistus.

Jumal nõuab oma rahva pidevat edenemist. Inimesed peavad õppima, et isudele järeleandmine on vaimse täiustumise ja hinge pühitsuse suurim takistus. Kogu sõnalise tervisereformi uskumise taustal söövad paljud meist sobimatult. Isu rahuldamine on füüsilise ja vaimse jõuetuse suurim põhjus ning sellel põhineb suurel määral nõrkus ja enneaegne surm. Pidagu inimene, kes taotleb vaimu puhtust, meeles, et Kristuses on vägi isu kontrollida. …

Lihatoidud on füüsilisele heaolule kahjulikud ja me peaksime õppima ilma nendeta toime tulema. Need, kellel on võimalik endale taimetoitlus kindlustada, kuid kes otsustavad selles oma eelistusi järgida ning süüa ja juua nii, nagu neile meeldib, jäävad järjest hooletumaks nende õpetuste suhtes, mida Issand on andnud käesoleva aja tõe teiste punktide kohta, ning kaotavad arusaamise, mis on tõde. Mida külvad, seda lõikad. …

Ma kutsun üles teid, vanad, noored ja keskealised: keelduge rahuldamast isu kõige järele, mis teeb teile kahju! Teenige selle ohvriga Issandat. Olgu lastel selles töös mõistlik osa. Me kõik oleme Issanda perekonna liikmed ning Issand soovib, et Tema lapsed, nii noored kui ka vanad, otsustaksid loobuda isu rahuldamisest ja säästa raha, mida on vaja palvelate ehitamiseks ja misjonäride toetamiseks.

Mul kästi lapsevanematele öelda: seadke oma hing ja vaim selles küsimuses Issanda poolele! Me peame alati meeles pidama, et praegusel prooviajal oleme universumi Issanda ees katseajal. Kas te ei sooviks loobuda naudingutest, mis teevad teile kahju? Usutunnistuse sõnad on odavad, tunnistagu teie ennastsalgavad teod, et kuuletute nõudmistele, mis Jumalal on oma äravalitud rahvale.

Jaga Facebookis