Järgi nelja heebrealase eeskuju

Avaldatud 14.10.2018, rubriik Päeva sõna

„Siis võrreldagu sinu juuresolekul meie välimust ja nende noorte meeste välimust, kes söövad kuninglikku rooga, ja selle järel talita oma sulastega, nagu sa heaks arvad!“ … Aga kümne päeva pärast näis nende välimus ilusam ja ihu priskem kui ühelgi neist noortest meestest, kes sõid kuninglikku rooga. Taanieli 1:13−15

„Ja Jumal andis neile neljale noorele mehele igasuguses kirjas ja teaduses tarkust ja taipu, Taaniel mõistis aga igasuguseid nägemusi ja unenägusid. Ja kui need aastad olid möödunud, mille järel kuningas oli käskinud nad enese ette tuua, viis ülemteener nad Nebukadnetsari ette. Ja kuningas rääkis nendega, ja nende kõigi hulgast ei leidunud Taanieli, Hananja, Miisaeli ja Asarja sarnast, nõnda tulid nad kuninga teenistusse. Ja kõigis teaduse ja tarkuse asjus, milles kuningas neid küsitles, leidis ta nad olevat kümme korda üle kõigist ennustajaist ja nõidadest, kes olid kogu ta kuningriigis.“ [Taanieli 1:17–20]

Selles loos on palju olulist tervisereformi kohta. Nelja heebrea noormehe kogemuses on õppetund kõigist alkohoolsetest jookidest ja väärastunud isu rahuldamisest loobumise vajaduse kohta. Nende heebrea noorte võetud seisukoht õigustas ennast ning kümne päeva pärast leiti, et nende ihu on tervem ja teadmised paremad kui ülejäänutel, kes sõid kuninga lauas.

Meie praegusel ajal oleks Issandal hea meel, kui need, kes valmistuvad tulevikuks, kadumatuks eluks, järgiksid Taanieli ja tema kaaslaste eeskuju ning püüaksid säilitada ihulikku jõudu ja mõistuse selgust. Mida hoolikamalt õpime oma keha kohtlema, seda suurem on võimalus pääseda pahedest, mis on maailmas himude tõttu. ...

Küsigem: mis on tõelise kõrgema hariduse eesmärk? Kas see pole mitte see, et võiksime olla Jumalaga õiges suhtes? Igasuguse hariduse proovikivi peaks olema küsimus: kas see muudab meid sobilikuks hoidma oma mõtteid suunatuna Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses? …

Me peame õppima, kuidas tasakaalustada aju, luude ja lihaste tööd. Kui rakendada mõistuse võimeid ja koormata neid raskete koormatega, jättes samas lihased tegevuseta, siis räägib see eluviis oma loo sama kindlalt nagu heebrea noormeeste mõistlik eluviis rääkis oma loo. Vanemad peavad oma lapsi kasvatama järjekindlalt. Noortele tuleb varasest lapseeast peale õpetada, kuidas rakendada keha ja mõistust proportsionaalselt. − The General Conference Bulletin, 30. mai 1909.

Jaga Facebookis