Mõõdukuse harjumus ja füüsiline aktiivsus annavad elujõu

Avaldatud 13.10.2018, rubriik Päeva sõna

Armsad, et meil nüüd on niisugused tõotused, siis puhastagem endid ihu ja vaimu kogu rüvedusest, täiustades oma pühadust Jumala kartuses. 2. Kiri korintlastele 7:1

Paljud on kannatanud raske vaimse koormuse all, ilma et seda leevendaks füüsiline aktiivsus. Tagajärjeks on võimete mandumine ja kalduvus kohustustest kõrvale hoiduda. Vaja on rohkem aktiivset tööd. Selline seisukord ei piirdu üksnes nendega, kelle pea on ajahamba tõttu halliks läinud. Ka aastatelt noored inimesed on langenud samasse seisundisse ning on vaimselt nõrgaks jäänud.

Harjumus olla rangelt mõõdukas kombineerituna nii lihaste kui ka mõistuse treenimisega, hoiab vaimset ja füüsilist elujõudu ning annab vastupidavust vaimulikele, toimetajatele ja kõigile, kel on istuv eluviis.

Vaimulikud, õpetajad ja õpilased ei ole nii arukad, nagu nad peaksid olema värskes õhus füüsilise tegevuse vajalikkuse suhtes. Nad jätavad hooletusse selle kohustuse, mis on tervise säilitamisel kõige olulisem. Nad kasutavad oma mõistust pingsalt õppimiseks, kuid söövad ikkagi füüsilist tööd tegeva inimese portsjoni. Niisuguse eluviisiga muutuvad mõned tüsedaks, sest süsteem on ummistunud. Teised muutuvad kõhnaks ja nõrgaks, sest liigse toidu hävitamine on nende elujõu kurnanud. ... Kui füüsiline tegevus oleks vaimse pingutusega kombineeritud, siis vereringe elavneks, südametegevus oleks parem, ebapuhtad ained saaksid kõrvaldatud ning igas kehaosas oleks tunda uut elu ja jõudu. ...

Me oleme kaasatud pühasse töösse. …Me võlgneme Jumalale kohustuse hoida oma vaimu puhtana kui templi Püha Vaimu jaoks. Kui süda ja mõistus on pühendatud Jumala teenimisele, kui me kuuletume kõigile Tema käskudele, armastame Teda kogu südame, jõu, mõistuse ja tugevusega ning oma ligimest nagu iseennast, siis oleme Taeva nõudmistele lojaalsed ja ustavad.

Praegu oleme Jumala töökojas. Paljud meist on kivimurrust pärinevad tahumata kivid. Aga kui Jumal mõjutab meid oma tõega, kõrvaldatakse iga puudus ja me oleme valmis särama elavate kividena taevases templis, kus me ei ole ühenduses üksnes pühade inglitega, vaid ka taeva Kuninga endaga.

Teadlikkus õigesti toimimisest on haigele kehale ja vaimule parim ravim. Jumala eriline õnnistus selle vastuvõtjale on tervis ja jõud. Inimene, kelle vaim on rahulik ja rahul Jumalas, on teel tervisele. − „Christian Temperance and Bible Hygiene“, lk 160−162.

Jaga Facebookis