Tuleb täita hea tervise tingimusi

Avaldatud 11.10.2018, rubriik Päeva sõna

Kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainsatki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Issand, su ravija. 2. Moosese 15:26

Kristus oli olnud ka muistse Iisraeli juhataja ja õpetaja, ning Ta õpetas, et tervis on Jumala käskudele kuuletumise tasu. Suur Arst, kes tervistas haigeid Palestiinas, oli rääkinud oma rahvale pilvesambast, öeldes neile, mida nemad pidid tegema ja mida teeb Jumal nende heaks. [Viide tekstile 2. Moosese 15:26.] Kristus andis Iisraelile selged juhised eluviiside suhtes. Ta kinnitas neile: „Issand võtab sinult ära kõik haigused.“ (5. Moosese 7:15) Kui nad täitsid tingimused, siis täitus nende suhtes tõotus. „Ei olnud ühtki nõrka nende suguharude seas.“ (Psalmid 105:37, NKJV)

Sama õpetus kehtib ka meie suhtes. On olemas tingimused, mida peaksid täitma kõik, kes tahavad säilitada hea tervise. Iga inimene peaks terviseseadusi tundma õppima. Issand ei saa olla rahul sellega, et me ei tunne Tema käske ja korraldusi – olgu need vaimuliku elu seadused või loodusseadused. Me peame töötama koos Jumalaga, et taastada niihästi ihulik kui hingeline tervis.

Me peaksime õpetama ka teisi säilitama ja taastama tervist. Haigete heaks tuleb meil kasutada ravivahendeid, mida Jumal on loodusesse pannud. Meil tuleb juhtida inimeste tähelepanu Temale, kes üksi võib parandada. Meie ülesandeks on kanda haiged ja kannatajad usukätel Kristuse juurde. Me peaksime neid õpetama Suurde Arsti uskuma . Meil tuleb haarata kinni Tema tõotustest ja paluda Tema väge. Evangeeliumi põhiolemus on taastamine, ning Issand soovib, et me paluksime haigetel, lootusetutel ja rõhututel haarata kinni Tema vägevast käest.

Kõikide Kristuse tervistamiste puhul toimis armastus. Ainult siis, kui saame usu läbi osa sellest armastusest, võime olla Tema tööriistad. Kui me pole jumalikus ühenduses Kristusega, ei saa Tema eluandev vägi voolata rikkaliku voona meilt teistele. …

Esimene tingimus Temalt väe saamiseks on Tema ikke enda peale võtmine. Koguduse elu sõltub sellest, kas ta täidab ustavalt Issanda ülesannet. Selle töö hooletusse jätmine põhjustab kindlasti vaimulikku nõrkust. Kõikjal, kus ei töötata aktiivselt teiste heaks, kaob armastus ja nõrgeneb usk. − „Ajastute igatsus“, lk 824, 825.

Jaga Facebookis