Esirinnas tervisereformi praktiseerimisel ja õpetamisel

Avaldatud 2.10.2018, rubriik Päeva sõna

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. Psalmid 66:5

Kogudus teeb ajalugu. Iga päev on lahing ja edasimarssimine. Me oleme igast küljest ümbritsetud nähtamatute vaenlastega ning me kas võidame Jumala antud armu läbi või saame alistatud. Ma palun neil, kes on tervisereformi suhtes erapooletul seisukohal, meelt parandada. See valgus on väärtuslik ning Issand annab mulle sõnumi, et ma rõhutaksin kõigile, kes on ükskõik missuguses Jumala töö harus vastutavad, et nad paneksid tähele seda tõde, mis mõjutab südant ja elu. Ainult nii on võimalik vastu panna kiusatustele, millega inimesed paratamatult maailmas kokku puutuvad.

Miks ilmutavad mõned meie vaimulikest nii vähest huvi tervisereformi vastu? Sellepärast et kõigis asjus mõõdukas olemise õpetus on vastupidine nende enda kombele oma soovidele järele anda. Mõnes kohas on see olnud suur komistuskivi inimeste kutsumisel tervisereformi uurima, ellu rakendama ja õpetama. Rahva õpetajaks ei tohi määrata kedagi, kelle õpetus või eeskuju on vastuolus tunnistusega, mille Jumal on oma sulastele toitumise kohta andnud, sest see tekitab segadust. Tervisereformi mittejärgimine muudab inimese Issanda käskjala ameti jaoks sobimatuks.

Valgus, mille Issand on selle teema kohta oma Sõnas andnud, on selge ning juhid pannakse proovile ja katsutakse läbi mitmel moel, et näha, kas nad järgivad seda. Kristlikku mõõdukust tuleb õpetada igale kogudusele ja perekonnale. Kõik peavad teadma, kuidas süüa ja juua nii, et säiliks tervis. Me oleme selle maailma ajaloo lõpustseenide keskel ja hingamispäevapidajate ridades peab olema üksmeelne tegutsemine. Need, kes seisavad eemal suurest tööst õpetada inimesi selles küsimuses, ei lähe sinna, kuhu suur Arst teed näitab. „Kui keegi tahab käia minu järel,“ ütles Kristus, „siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle!“ (Matteuse 16:24)

Issand on mulle näidanud, et paljud, väga paljud pääsevad tervisereformi praktilise mõju kaudu füüsilisest, vaimsest ja moraalsest mandumisest. Peetakse terviseloenguid, paljundatakse väljaandeid. Tervisereformi põhimõtted võetakse heakskiiduga vastu ja paljud saavad valgustatud. Tervisereformiga seotud mõjud on selle soovitajaks kõigile, kes soovivad valgust, ning nad astuvad käesoleva aja eriliste tõdede vastuvõtmisele sammhaaval lähemale. Nii kohtuvad tõde ja õigus. − The Review and Herald, 18. juuni 1914.

Jaga Facebookis