Igaüks peab tundma eluseadusi ja neile kuuletuma

Avaldatud 1.10.2018, rubriik Päeva sõna

Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole! Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames; sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks kogu ta ihule! Õpetussõnad 4:20−22

Puhas õhk, päikesevalgus, mõõdukus, puhkus, liikumine, õige toitumine, vee kasutamine, Jumala väe usaldamine – need on tõelised ravivahendid. Iga inimene peaks tundma looduslikke ravivahendeid ja teadma, kuidas neid kasutada. Oluline on nii mõista haige ravimise põhimõtteid kui ka omada praktilist väljaõpet, mis võimaldab teadmisi õigesti kasutada.

Looduslike ravivahendite kasutamine nõuab suures koguses hoolt ja jõupingutusi, mida paljud ei ole valmis andma. Looduslik tervenemise ja taastumise protsess on järkjärguline ning paistab kannatamatule aeglasena. Kahjulikest naudingutest loobumine nõuab ohvrit. Kuid lõpuks selgub, et kui loodust ei takistata, siis teeb see oma töö arukalt ja hästi. Need, kes jäävad loodusseadustele kuuletumises kindlaks, saavad tasu füüsilise ja vaimse tervise näol.

Tervise säilitamisele pööratakse üldiselt liiga vähe tähelepanu. Palju parem on haigust ära hoida, kui teada, kuidas seda ravida, kui see käes on. Iga inimese kohus on iseenda ja inimkonna pärast teha endale selgeks elu seadused ja teadlikult neile kuuletuda. Kõik peavad tutvuma selle kõige imelisema organismiga, inimkehaga. Inimesed peavad mõistma eri organite funktsioone ja ühe sõltumist teisest, et kõik normaalselt toimiksid. Tuleb uurida mõistuse mõju kehale ja keha mõju mõistusele ning seadusi, mis neid juhivad.

Ei ole võimalik liiga sageli meenutada, et tervis ei sõltu juhusest. See on seadusele kuuletumise tulemus. Seda tunnistavad spordivõistlustel ja jõuproovidel osalejad. Need inimesed teevad kõige hoolikamaid ettevalmistusi. Nad treenivad ja alluvad rangele distsipliinile. Kõik füüsilised harjumused on hoolikalt reguleeritud. Nad teavad, et hooletusse jätmine, liialdamine või ettevaatamatus, mis nõrgestab või sandistab ükskõik missugust keha organit või funktsiooni, tagab kindla kaotuse. …

Selle valgel, mis on kaalul, pole vähetähtis miski, millega meil on tegemist. Iga tegu lisab raskust kaalule, millel määratakse kindlaks elu võit või kaotus. Pühakiri soovitab: „Jookske nõnda, et teie selle saate!“ (1. Kiri korintlastele 9:24) − „Tervise teenistuses“, lk 127−129.

Jaga Facebookis