Omakasupüüdmatu teenimine teeb rõõmu nii Kristusele kui ka meile

Avaldatud 29.9.2018, rubriik Päeva sõna

Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke! Kiri galaatlastele 6:9

Selles elus tundub sageli meie töö Jumala heaks viljatu olevat. Võime innukalt ja visalt püüda head teha, kuid ikkagi ei pruugi me tulemusi näha. Meile võib tunduda, et meie pingutused on kaotsi läinud. Kuid Päästja kinnitab, et meie tööd on taevas tähele pandud ja et tasu ei jää saamata. ... Psalmisti sõnadest loeme: „Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke.“ (Psalmid 126:6)

Ja kuigi Kristuse tulekul antakse suur lõplik tasu, toob ustav teenistus Jumala heaks tasu juba selles elus. Töölised peavad seisma silmitsi takistuste, vastuseisu ning kibedate ja südant murdvate heidutavate asjaoludega. Nad ei pruugi oma vaevanägemise vilja näha. Aga kõige selle juures saavad nad oma töös õndsa hüvituse.

Kõik, kes alistuvad Jumalale omakasupüüdmatus teenistuses inimkonna heaks, teevad koostööd au Issandaga. See mõte leevendab kogu vaeva, kinnitab tahet ja annab vaimule jõudu kõigeks, mis võib ette tulla. Kristuse kannatustest osasaamisega õilistatud, töötavad nad omakasupüüdmatu südamega ja jagavad Tema osavõtlikkust. Nii aitavad nad paisutada Tema rõõmuhoovust ning toovad au ja kiitust Tema ülevale nimele.

Jumala, Kristuse ja pühade inglite osadus ümbritseb neid taevase õhustikuga, mis annab tervist ihule, virgutab mõistust ja rõõmustab hinge.

Kõik, kes pühendavad ihu, hinge ja vaimu Jumala teenimisele, saavad pidevalt värske füüsilise, vaimse ja vaimuliku jõu anni. Nende käsutuses on taeva ammendamatud varud. Kristus annab neile osa oma Vaimust, elu oma elust. Püha Vaim tegutseb suurima jõuga südames ja mõistuses. − „Testimonies for the Church“, 6. kd, lk 305, 306.

Jaga Facebookis