Töölised Jeesuse meelsuse ilmutamiseks

Avaldatud 27.9.2018, rubriik Päeva sõna

Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega! Kiri roomlastele 13:12

Kui on tehtud kõige tõsisemad pingutused toomaks tõde nende ette, kellele Jumal on usaldanud olulised kohustused, ärge muutuge araks, kui nad selle tagasi lükkavad. Tõde hüljati Kristuse ajalgi. Säilitage kindlasti töö väärikus hästi läbimõeldud plaanide ja jumalakartliku vestlusega.

Ärge kartke kunagi võitluslippu liiga kõrgele tõsta. Selle misjonitööga tegelevad perekonnad peavad tulema inimestele lähedale. Tööliste hinge peab tungima Jeesuse meelsus, sest meeldivad, kaastundlikud sõnad ja omakasupüüdmatu armastuse ilmutamine lõhub maha uhkuse ja isekuse barjäärid ning näitab uskmatutele, et meil on Kristuse armastus. Siis leiab tõde tee nende südamesse. See on meie töö ja Jumala plaanide täitumine.

Me peame saama puhtaks igasugusest jämedusest ja tahumatusest. Viisakust, peenekombelisust ja kristlikku taktitunnet tuleb kalliks pidada. Ärge olge järsud ja äkilised. Ärge pidage neid omadusi voorusteks, sest Jumal ei tee seda. Püüdke hoopis mitte haavata neid, kes ei ole meie usust. Ärge tõstke silmapaistvalt esile meie usu kõige enam vastuseisu põhjustavaid erijooni, kui selleks ei ole vajadust. Niisugune teguviis ainult kahjustab Jumala tööd.

Kõik peaksid püüdlema selle poole, et südames oleks Jumala Vaimu pehmendav, tasandav mõju – Kristuse-sarnane osavõtlikkus ja armastus inimeste vastu. Need, kes on saadetud välja koos töötama, peavad jätma kõrvale oma iseäralikud arusaamad ja kinnistunud arvamused ning püüdma teha koostööd südame ja hingega, et täita Jumala tahet. Edu saavutamiseks peavad kavandama töötamist kooskõlas.

Me soovime rohkem, palju rohkem Kristuse meelsust ning vähem, palju vähem oma mina ja iseloomu iseärasusi, mis ehitavad müüri hoidmaks meid kaasinimestest eraldi. Me saame teha nende barjääride mahalõhkumiseks palju ära, kui ilmutame oma elus Kristuse omadusi. Jeesus on usaldanud kogudusele igal ajastul oma varanduse. Üks põlvkond teise järel läbi sajandite on hoidnud pärandatud ülesannet, kuni suurenenud kohustused on meie aega jõudnud. ... Me ei soovi olla riietatud enda rõivastesse, vaid Kristuse õiguse terviklikku sõjarüüsse. − The Atlantic Canvasser nr 18, 1890

Jaga Facebookis