Hinge võitmiseks on vaja Püha Vaimu

Avaldatud 25.9.2018, rubriik Päeva sõna

Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Issanda auhiilgus koidab su kohal. Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. Jesaja 60:1, 2

Meie Lunastaja veetis terved ööd oma Isa poole palvetades ning kristlikule kogudusele ja misjonitegevusele pandi alus just sellise palvega. Jüngrid olid ühel meelel koos ja palusid Issandat, et Tema Püha Vaim võiks saada nende peale välja valatud.

Kuigi Püha Vaimu antakse rikkalikult mitmesuguste kanalite kaudu, siis mida enam me seda taotleme, seda laiemalt seda jagatakse. Järelikult annab tõsine töö hingede päästmiseks pideva vajaduse üha uuesti kogu väe Allika poole pöörduda ja nii moodustub harjumuslik ühendus hinge ja Jumala vahel. Usu kaudu ammutatakse pidevalt eluvee allikast ja see ei ammendu iial.

Töö on edasiliikuv, mõju tekitab omakorda mõju. Armastus ja Jumalale pühendumine annavad hoogu heasoovlikkusele ning heasoovlikkus suurendab usku ja vaimulikkust. Oh kui väga vajame taevast tarkust! Kas seda pole meile mitte tõotatud? „Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse. Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega. Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt.“ [Jaakobuse 1:5−7] Oh milline kindel tõotus see on! Nii rikkalik ja laiaulatuslik! Võtkem tõotust just sellisena, nagu see on kirja pandud. Issand soovib, et tuleksime Tema juurde täies usukindluses ja usuksime Tema sõna, et Ta teeb täpselt nii, nagu Ta on öelnud.

Tunneksime me ometi, kui oluline on õpetada iga koguduseliige midagi tegema! Me peame isiklikult tunnetama kristlaste püha kohust rakendada tegevusse kõik oma Jumala poolt usaldatud vahendid ja võimed, et teha maksimaalselt tööd, mida Issand neilt ootab. ...

Meil on vaja rohkem usku, rohkem pühitsetud võimekust. Meie ees on kõrged ja õilistavad ajendid. Meil ei ole aega ega sõnu, mida vaidlusele kulutada. … Vaja on pühitsetud energiat. Taeva väehulgad on tegevuses. Kus on inimesed, kes teeksid Jumalaga koostööd? − „Testimonies to Southern Africa“, lk 43, 44.

Jaga Facebookis