Kaastunde väljendamine avab südame evangeeliumile

Avaldatud 24.9.2018, rubriik Päeva sõna

Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused − need kõrvaldatakse, olgu keeled − need vaibuvad, olgu tunnetus − see lõpeb ära. 1. Kiri korintlastele 13:8

Jumal ootab isiklikku teenistust igaühelt, kellele Ta on usaldanud käesoleva aja tõe tundmise. Kõik ei saa minna misjonärina kaugetesse maadesse, kuid kõik saavad olla kodused misjonärid oma perekonnas ja ümbruskonnas. On palju võimalusi, kuidas koguduseliikmed saavad edastada sõnumit neid ümbritsevatele inimestele. Üks kõige edukamaid on abivalmi, omakasupüüdmatu kristliku elu elamine.

Need, kes võitlevad eluvõitlust ebavõrdses olukorras, võivad saada kosutust ja kinnitust väikestest tähelepanuavaldustest, mis ei maksa midagi. Lihtsalt öeldud lahked sõnad ja väikesed tähelepanuavaldused pühivad minema kiusatuse ja kahtluse pilved, mis hinge kohale kogunevad. Kristuse-sarnase kaastunde siiral avaldusel, mis on lihtsalt väljendatud, on võim avada nende inimeste südameuks, kes vajavad Kristuse meelsuse lihtsat, osavõtlikku puudutust.

Kristus võtab suure rõõmuga vastu iga inimtööriista, kes on Talle alistunud. Ta toob inimliku kooskõlla jumalikuga, et anda maailmale edasi lihakssaanud armastuse saladusi. Rääkige sellest, palvetage sellepärast, laulge sellest, täitke maailm Tema tõe kuulutusega ning tungige üha edasi kaugematesse piirkondadesse.

Taevased intelligentsed olevused ootavad koostööd inimestest kaastöölistega, et ilmutada maailmale, missuguseks võivad inimesed saada ja mida võivad nad oma mõju kaudu teha nende päästmiseks, kes on hukkumas. Need, kes on tõeliselt meelt parandanud, on Jumala armastusega niivõrd täidetud, et nad igatsevad jagada teistele seda rõõmu, mis neil on.

Issand soovib, et Tema kogudus näitaks maailmale pühaduse ilu. See peab demonstreerima kristliku usu väge. Kristlase iseloomus peab peegelduma taevas. Pimeduses viibijad peavad kuulma tänu- ja kiituslaule.

Me peame ilmutame tänulikkust evangeeliumi heade sõnumite ning selle tõotuste ja kinnituste eest sellega, et püüame teistele head teha. See tegevus toob taevase õiguse valguskiired väsinud, segaduses, kannatavatele inimestele. See on teekonnast kurnatud janusele rändurile kui avatud allikas. Jumala inglid on kohal iga halastus- ja armastusteo juures. − „Testimonies for the Church“, 9. kd, lk 30, 31

Jaga Facebookis