Töö, mida on vaja teha suurtes linnades

Avaldatud 23.9.2018, rubriik Päeva sõna

Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Jesaja 9:1

Igal kristlasel on misjonimeelsus. Viljakandmine tähendab töötada nii, nagu Kristus töötas, armastada inimesi nii, nagu Tema on meid armastanud. Uuendatud südame esmane impulss on tuua ka teised Päästja juurde − kohe kui inimene on pöördunud tõe juurde, tunneb ta tõsist igatsust, et need, kes on pimeduses, näeksid Jumala Sõnast paistvat kallist valgust. …

Suurtes linnades tõevalguse levitamiseks on vaja misjonäre ning Jumala lapsed – need, keda Tema nimetab maailma valguseks − peaksid tegema selles suhtes kõik, mida suudavad. Te kohtate heidutavaid olukordi ja vastuseisu. Vaenlane sosistab: mida suudavad need mõned vaesed inimesed selles suures linnas ära teha? Aga kui te käite valguses, võib igaüks teist olla maailmale valguse viija.

Ärge otsige mõnd tähtsat tööd, mida teha, ega jätke hooletusse väikesi võimalusi, mis on otse käepärast. Me võime väga palju ära teha oma igapäevases elus tõe eeskuju näidates. Mõjule, mida me niimoodi võime avaldada, ei saa nii kergelt vastu seista.

Inimesed võivad meie loogika vastu sõdida ja seda trotsida, nad võivad meie üleskutsetele vastu panna, aga elu, millel on püha eesmärk ja omakasupüüdmatu armastus nende vastu, on niisugune argument tõe kasuks, mida nad ei saa eitada. Tagasihoidliku, pühendunud, voorusliku eluga on võimalik saavutada palju enam kui mõjutada jutlusega siis, kui puudub jumalakartlik eeskuju. Te saate näha vaeva koguduse ülesehitamisel, julgustada kaasusklikke ja muuta ühised kogunemised huvitavaks, samuti saate lasta oma palvetel minna terava sirbi taoliselt välja koos töölistega põllule saaki koristama. Igaühel peab olema isiklik huvi, hingekoorem, valvata ja paluda töö edu pärast.

Te saate ka alandlikult tõmmata teiste tähelepanu Jumala Sõna kallitele tõdedele. Noori mehi tuleb õpetada, et nad võiksid neis linnades töötada. Nad ei pruugi iial olla võimelised tõde puldist esitama, kuid nad võivad käia majast majja ning näidata inimestele Jumala Talle, kes võtab ära maailma patu. Eksituse tolm ja prügi on matnud tõe väärtuslikud kalliskivid enda alla, kuid Issanda töölised saavad need aarded välja kaevata, nii et paljud vaatavad neid rõõmu ja aukartusega. − „Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists“, lk 181, 182.

Jaga Facebookis