Võida hingi hingamispäevakooli kaudu

Avaldatud 22.9.2018, rubriik Päeva sõna

Jeesus vastas talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.“ Johannese 3:3

Hingamispäevakooli õpetaja peab olema Jumala kaastööline ja tegema koostööd Kristusega. Ära ole rahul elutu, formaalse usueluga. Hingamispäevakooli töö eesmärk on hingede lõikus. Töökorraldus võib olla laitmatu, käepärast võivad olla kõik ruumid, mida on võimalik soovida, aga kui lapsi ja noori Kristuse juurde ei tooda, siis on hingamispäevakool ebaõnnestunud. Kui hingi ei tõmmata Kristuse juurde, muutuvad nad formaalse religiooni tõttu aina ükskõiksemaks.

Kui Kristus koputab nende südame uksele, kes vajavad abi, peab õpetaja tegema koostööd. Kui õpilased vastavad Vaimu palumisele ja avavad südame ukse, et Jeesus saaks sisse tulla, avab Ta nende mõistuse, et nad võiksid Jumala asjadest aru saada. Õpetaja töö on lihtne, aga kui seda tehakse Jeesuse meelsuses, lisandub sellele Jumala Vaimu tegevuse abil sügavus ja mõjusus.

Hingamispäevakoolis on vaja teha palju isiklikku tööd. Sedalaadi töö vajalikkust ei ole tunnustatud ega hinnatud nii, nagu peaks. Õpetaja peaks hinge vastuvõetud Jumala armastuse eest tänulikkusega täidetud südamest töötama leebelt ja innukalt õpilaste pöördumise nimel.

Missuguse tõendi saame anda maailmale, et hingamispäevakool ei ole pelgalt teesklus? Seda hinnatakse selle viljade järgi. Seda hinnatakse õpilaste iseloomu ja tegevuse järgi. Meie hingamispäevakoolides tuleb kristlikele noortele usaldada kohustused, et nad võiksid arendada oma võimeid ja omandada vaimulikku jõudu.

Andku noored end kõigepealt Jumalale ja seejärel lubagem neil omandada esimesed kogemused teiste aitamisel. See töö rakendab nende võimeid ning võimaldab õppida, kuidas teha kaaslaste hüvanguks plaane ja neid ellu viia. Otsigu nad nende seltskonda, kes vajavad abi, ärgu nad osalegu kergemeelses vestluses, vaid esitagu kristlikku iseloomu, olgu Jumala kaastöölised nende võitmisel, kes ei ole end Jumalale andnud. − „Testimonies on Sabbath School Work“, lk 47, 48.

Jaga Facebookis