Kristuse järelkäijad peavad maailmast erinema

Avaldatud 21.9.2018, rubriik Päeva sõna

Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust“, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. 1. Peetruse 2:9

Kui me loeme Jumala Sõna, kui selgelt on siis näha, et Tema rahvas peab olema eriline ja eristuma teda ümbritsevast uskmatust maailmast. Meie olukord on huvitav ja kohutav: kui oluline on lõpuajal elades jäljendada Kristuse eeskuju ja elada nii, nagu Tema elas. „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle.“ [Matteuse 16:24; vt ka Markuse 8:34] Inimeste arvamused ja tarkus ei tohi meid juhtida ega valitseda. Need viivad alati ristist eemale.

Kristuse teenijatel ei ole siin kodu ega varandust. Võiksid nad ometi kõik mõista, et tänu Issanda valitsemisele on meil lubatud elada oma vaenlaste keskel rahus ja julgeolekus. Meie eesõigus ei ole nõuda maailma erilist soosingut. Peame olema nõus sellega, et oleme vaesed ja inimeste hulgas põlatud, kuni sõda on lõppenud ja võit saavutatud. Kristuse liikmeid on kutsutud tulema välja ja eralduma maailma sõprusest ja meelsusest. Nende jõud ja vägi on Jumala poolt valitud ja aktsepteeritud olemine. …

Maailm küpseb oma hävituseks. Jumala kannatab patustega vaid veidi veel. Nad peavad jooma tühjaks Tema karika, mis on täidetud halastusega segamata vihaga. Need, kellest saavad Jumala pärijad ja Kristuse kadumatu pärandi kaaspärijad, on iseäralikud. Jah, nii erilised, et Jumal paneb neile märgi, mis tähendab, et nad on täielikult Tema omad. Kas te arvate, et Jumal võtab vastu, austab ja tunnustab inimesi, kes on niivõrd maailmaga segunenud, et erinevad neist ainult nime poolest? Lugege uuesti Tiituse 2:13−15. Varsti saab teatavaks, kes on Issanda poolel, kes ei häbene Jeesust. Need, kel pole moraalset julgust võtta kohusetundlikult oma seisukoht uskmatute silme ees, jätta maailma mood ja jäljendada Kristuse ennastsalgavat elu, häbenevad Teda ega armasta Tema eeskuju. − „Testimonies for the Church“, 1. kd, lk 286, 287.

Jaga Facebookis