Tunnista igal suurel kogunemisel linnades

Avaldatud 20.9.2018, rubriik Päeva sõna

Ja nad olid vapustatud tema õpetusest, sest tema sõnal oli meelevald. Luuka 4:32

Mulle anti juhised, et kui läheneme lõpule, toimuvad meie linnades suured kogunemised ... ja et tuleb teha ettevalmistusi neil kogunemistel tõe esitamiseks. Kui Kristus oli maa peal, kasutas Ta niisugused võimalused ära. Kus iganes oli kogunenud rahvahulk ükskõik mis eesmärgil, oli kuulda Tema häält, selget ja eristatavat, kuulutust esitamas. Ning selle tulemusena pöördus pärast Tema ristilöömist ja taevasseminemist ühe päevaga tuhandeid. Kristuse külvatud seeme vajus sügavale südamesse ja idanes seal ning kui jüngrid said Püha Vaimu anni, koguti saak.

Jüngrid läksid välja ja kuulutasid Sõna kõikjal niisuguse väega, et nende vastaseid tabas kohkumus ja nad ei julgenud teha seda, mida nad oleksid teinud, kui ei oleks olnud nii selgeid tõendeid Jumala tegevusest.

Igal suurel kogunemisel peaksid mõned meie vaimulikest kohal olema. Nad peavad tegutsema arukalt, et leida kuulajaid ja viia tõevalgus võimalikult paljude inimesteni. …

Kõigil niisugustel kogunemistel peavad kohal olema mehed ja naised, keda Jumal saab kasutada. Rahva hulka tuleb puistata käesoleva aja tõe valgust sisaldavaid lendlehti nagu sügisesi puulehti. Paljude jaoks, kes neil kogunemistel käivad, on need lendlehed nagu lehed elupuult, mis on terviseks rahvastele.

Ma saadan selle teile, mu kaaskoguduseliikmed, et te võiksite selle teistele edasi anda. Need, kes lähevad välja tõde kuulutama, saavad õnnistuse Temalt, kes on neile selle tõekuulutamise koorma andnud. …

On tulnud aeg, mil seitsmenda päeva adventistid peavad tõusma ja särama nagu ei iial varem, sest nende valgus on tulnud ja Issanda auhiilgus on nende kohal. − „Evangelism“, lk 35, 36.

Jaga Facebookis