Püstita kõrge eesmärk ja püüa Jumala heaks palju ära teha

Avaldatud 19.9.2018, rubriik Päeva sõna

Usus võeti ära Eenok, et ta ei näeks surma, ja teda ei leitud enam, sest Jumal oli ta ära võtnud. Aga juba enne, kui ta ära võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane. Kiri heebrealastele 11:5

Issandal on suur töö teha ja Ta pärandab tulevases elus suurema osa neile, kes käesolevas elus kõige ustavamalt ja abivalmimalt teenivad. Issand valib oma esindajad ning annab neile oma tööplaanis iga päev mitmesugustes oludes proovikive. Siiras püüdluses oma plaani ellu viia valib Ta oma tööriistad, mitte sellepärast, et nad oleksid täiuslikud, vaid sellepärast, et Temaga ühenduses olles võivad nad saavutada täiuslikkuse.

Jumal võtab vastu ainult need, kes on otsustanud püüelda kõrgele. Ta annab igale inimesele kohustuse teha oma parim. Kõigilt nõutakse moraalset täiuslikkust. Me ei tohi iial lasta õiguse mõõdupuud madalamale, et kohandada see pärilike või omandatud kalduvustega patustada. Me peame mõistma, et iseloomu ebatäiuslikkus on patt. Kõik iseloomu õiged omadused on olemas Jumalas täiusliku, harmoonilise tervikuna ning igaühel, kes võtab Kristuse vastu oma isiklikuks Päästjaks, on eesõigus need omadused endale saada. …

Ärgu keegi öelgu, et ta tuleb oma iseloomuvigadega ise toime. Kui sa jõuad sellise järelduseni, siis jääb igavene elu sinu jaoks kättesaamatuks. Su oma tahe muudab selle võimatuks. Kui sa ei taha, siis sa ei suuda võita. Tõeline probleem peitub pühitsemata, rikutud südames ja tahtmatuses alluda Jumala kontrollile.

Paljud neist, kelle Jumal on muutnud võimeliseks tegema suurepärast tööd, saavutavad väga vähe, sest nad püüavad vähe. Tuhanded lähevad läbi elu, nagu poleks neil kindlat eesmärki, mille nimel elada, ega eeskuju, milleni jõuda. Niisugused inimesed saavad tasu, mis on võrdeline nende tegudega. …

Arenda Meistri austamiseks innukalt iga iseloomuomadust. Sa pead igas iseloomu kujundamise etapis Jumalale meelepärane olema. Sa võid seda teha, sest Eenok oli Talle meelepärane, kuigi ta elas mandunud ajastul. Ka meie praegusel ajal on Eenokeid. − „Kristuse tähendamissõnad“, lk 330−332.

Jaga Facebookis