Tõde tuleb ellu rakendada, mitte üksnes sõnades väljendada

Avaldatud 18.9.2018, rubriik Päeva sõna

Öelge paganate seas: Issand on kuningas! Siis maailm jääb kindlaks, ei see kõigu. Tema mõistab rahvastele õiglast kohut. Psalmid 96:10

Ühendus kogudusega ei takista inimeste vaimulikku arengut, vaid kinnitab, ülendab, õilistab ja valmistab ette kõige pühamaks ülesandeks, mida surelikele on kunagi antud. Issanda plaan on omada hästi väljaõpetatud armeed, mis on valmis hetkelise teatamise peale tegevusse asuma. See armee koosneb hea distsipliiniga inimestest, kes on andnud end nende mõjude alla, mis on neid teenimiseks ette valmistanud.

Jumala töölised peavad valvama hingi nagu need, kes peavad aru andma. Neil on vaja südames Kristuse alalist ligiolu, et nad võiksid patuseid Temale võita. Selleks et nad võiksid rääkida neile, kelle heaks nad tegutsevad, täieliku alistumise tähendusest, peavad nad allutama kõik Jumalale. Nad peavad meeles pidama, et nad on Jumala kaastöölised, ning hoiduma viivitavast, kõhklevast tegevusest. Saatan ootab väsimatult võimalust võtta enda kontrolli alla need, keda nad püüavad Kristusele võita. Ainult lakkamatu valvsuse abil võivad Jeesuse töölised vaenlase tagasi lüüa. Üksnes Lunastaja jõus saavad nad kiusatud juhtida risti juurde. Seda ei saavutata õpetatuse või kõneosavusega, vaid Jumala tõe esitamisega, mida kõneletakse lihtsalt ja Vaimu väes.

Patuseid suudab patust pühadusse pöörata ainult üks vägi – Kristuse vägi. Meie Lunastaja on ainus, kes suudab patu ära võtta. Vaid Tema saab patu andestada. Vaid Tema saab muuta inimesed vankumatuks ja neid nii hoida.

Need, kes Kristuse heaks töötavad, ei pea tõde üksnes kuulutama, vaid seda ka ellu rakendama. Inimesed vaatavad ja kaaluvad neid, kes väidavad, et usuvad erilisi tõdesid käesoleva aja jaoks. Nad jälgivad, et näha, milles esitab nende elu Kristust. Alandlikult ja innukalt kõigile head tehes avaldab Jumala rahvas mõju, mis kõneleb kõigile, kellega nad kokku puutuvad. Kui need, kes tõde tunnevad, haaravad võimaluste avanedes sellest tööst kinni ning teevad päevast päeva armastuse- ja lahkusetegusid seal, kus nad elavad, ilmneb nende elus Kristus. − The Review and Herald, 2. juuni 1903.

Jaga Facebookis