Ajend määrab meie tegude väärtuse

Avaldatud 18.7.2018, rubriik Päeva sõna

Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile: „Tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise.“ Markuse 12:43, 44

Meie tegude olemuse määravad ajendid, mis annavad neile kas teotuse või kõrge moraalse väärtuse templi. Jumala silmis pole kõige väärtuslikumad need suured asjad, mida kõigi silmad näevad ja kõigi suu ülistab. Rõõmsal meelel täidetud väikesed kohustused, märkamatult antud väikesed annetused, mis võivad inimsilmale tunduda väärtusetuna, on Jumala silmis sageli kõige hinnalisemad. Usust ja armastusest tulvil süda on Jumalale kallim kui kõige hinnalisem annetus.

Vaene lesk andis oma elatise, et teha oma väike osa. Ta loobus toidust selle nimel, et anda kaks münti armastatud töö heaks. Ta tegi seda uskudes, et tema Taevane Isa ei jäta tema suurt vajadust täitmata. Sellist isekusetut meelsust ja lapseusku Päästja tunnustaski.

Vaeste hulgas on palju neid, kes igatsevad väljendada Jumalale tänu Tema armu ja tõe eest. Nad soovivad tuliselt koos oma jõukamate kaaskoguduseliikmetega Jumala tööd toetada. Selliste inimeste panust ei tohi tagasi lükata. Olgu ka neil võimalus talletada oma veeringud taeva panka. Kui andja südames on armastus Jumala vastu, muutub tema näiliselt tühine panus pühitsetud anniks, hindamatuks ohvriks, mis teeb Jumalale rõõmu ja mida Ta õnnistab.

Kui Jeesus ütles lesknaise kohta, et ta „pani rohkem kui kõik“, siis mõtles Ta peale lese teo motiivi ka tema annetuse tagajärgedele. „Kaks leptonit, see on üks veering“ on toonud Jumala varakambrisse kaugelt enam raha, kui panid sinna need rikkad juudid. See väike annetus on olnud nagu jõgi, mis saab alguse väikesest ojast, kuid mis laieneb ja süveneb sedamööda, kuidas ta on voolanud läbi ajastute. Tuhandel viisil on see leevendanud vaeste olukorda ja aidanud kaasa evangeeliumi levitamisele.

Lese eneseohverduse eeskuju on avaldanud mõju tuhandete südamele kõigis maades ja kõigil aegadel. See on kõnetanud nii rikkaid kui ka vaeseid ning nende ohvriannid on suurendanud lese annetuse väärtust. Jumalast õnnistatuna on lese veeringud saatnud palju korda. Nii on iga anni ja iga teoga, mida tehakse siira sooviga austada Jumalat. See on seotud Kõigevägevama plaanidega ning selle häid tagajärgi ei suuda keegi mõõta. − „Ajastute igatsus“, lk 615, 616.

Jaga Facebookis