Säilita laitmatus iga hinna eest

Avaldatud 17.7.2018, rubriik Päeva sõna

Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna; pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk! Kiri heebrealastele 13:7

Elu iga plaan ja eesmärk peaks läbi tegema selle eksimatu tuleproovi [Jumala Sõna]. Inspireeritud sõna on Jumala tarkus inimeste asjaajamiste kohta. Ükskõik kui kasulik võib teatud teguviis piiratud otsustusvõimele näida, kui see Sõna on selle hukka mõistnud, siis saavad selle tagajärjed ainult halvad olla.

Kõrgetel positsioonidel olevatel inimestel võib olla raske kõrvalekaldumatult, hoolimata kiitusest või laitusest, aususe teel käia. Ometi on see ainus ohutu teguviis. Kogu tasu, mille nad võivad au müümise eest saada, on nagu hingeõhk saastunud huultelt, räbu, mille tuli hävitab. Nende osaks, kel on moraalset julgust seista vastu kaasinimeste – võib-olla ka nende, keda maailm austab – pahedele ja vigadele, saab vihkamine, solvamine ja laimav vale. Võib-olla tõugatakse nad kõrgelt positsioonilt, sest nad ei ole ostetavad ega müüdavad, sest neid ei saa kallutada altkäemaksu või ähvardustega oma käsi ülekohtuga määrima.

Võib tunduda, et kogu maailm on ühinenud nende vastu, aga Jumal on oma tööle pitseri pannud. Teised inimesed võivad neid pidada nõrgaks, … ametisse mittesobivaks, aga kuivõrd teistmoodi arvab neist Kõigekõrgem. Neid põlgavad inimesed on tegelikult teadmatuses. Kuigi laimu ja teotuse tormid võivad rünnata ausameelseid inimesi läbi kogu elu ja nad hauda ajada, on Jumalal nende jaoks valmis kiitus „Tubli!“. Rumalus ja ülekohus toovad parimal juhul üksnes rahutu ja rahulolematu elu ning selle lõpus okkalise surivoodi. Ja kui paljud lõpetavad oma häbiväärse karjääri ise, kui nad näevad oma teguviisi ja selle tagajärgi. Ja pärast kõike seda ootab kohus ja lõplik muudetamatu hukkamõist: „Minge ära minu juurest!“ …

Jumala Poeg on kõigile oma järelkäijatele eeskuju jätnud. Nad ei tohi taotleda teiste inimeste kiitust ega püüelda hõlbuelu ja jõukuse poole, vaid nad peavad iga hinna eest jäljendama Tema puhast ja ennastsalgavat elu. … Nad ei ilmuta hoolimatust teiste inimeste õiguste suhtes. Jumala seadus käsib meil armastada ligimest nagu iseennast. Me ei tohi lasta neile osaks saada halval, mida on meil võimalik takistada. Kuid Kristuse antud reegel ulatub veel kaugemale. Maailma Lunastaja ütles: „Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist!“ [Johannese 13:34] Kristluse standardini ei jõua miski alla selle. − The Signs of the Times, 2. veebruar 1882.

Jaga Facebookis