Raskused arendavad vaimulikke lihaseid

Avaldatud 16.7.2018, rubriik Päeva sõna

Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. 2. Peetruse 3:9

Tundub, et kiusatuste ajal kaotame silmist fakti, et Jumal paneb meid proovile, et meie usk võiks olla läbi katsutud ning leitud olevat meile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse ilmumisel. Issand paneb meid erinevatesse olukordadesse, et meid arendada. Kui meil on iseloomupuudused, millest me ei ole teadlikud, saadab Ta meile olukorra, mis näitab meile neid puudusi, et saaksime need võita.

Tema ettenägelikkus viib meid mitmesugustesse oludesse. Igas uues situatsioonis puutume kokku erinevat tüüpi kiusatustega. Kui sageli mõtleme proovile panevas olukorras olles: „See on suur viga. Kuidas ma küll tahan olla seal, kus olin varem.“ Aga miks ei ole sa rahul? Sest tingimused on antud selleks, et pöörata sinu tähelepanu sinu iseloomu uutele puudustele, välja tuleb vaid see, mis on sinus olemas. Mida peaks tegema, kui Issanda ettenägevus sind proovile paneb? Sa pead jõudma hädaolukorra kõrgusele ja võitma oma iseloomupuudused.

Raskustega kokkupuutumine on see, mis annab vaimulikud lihased ja kõõlused. Sa saad Kristuses tugevaks, kui pead vastu Jumala läbikatsumisele ja proovile panemise protsessile. Aga kui sa oma olukorra ja kõigi sinu ümber olevate inimeste üle nurised, jääd sa ainult nõrgemaks. Olen näinud inimesi, kes leiavad alati kõiges ja kõigis enda ümber vigu, kuigi viga on neis endas. Neil oli vaja langeda Kaljule ja murduda. Nad tundsid end oma eneseõiguses tervena. Meie peale tulevad katsumused, et meid proovile panna. Hingevaenlane tegutseb pidevalt meie vastu, kuid kui meie iseloomupuudused ilmutatakse meile ja kui need on selged, siis selle asemel et teistes vigu leida, öelgem hoopis: „Ma tõusen ja lähen oma Isa juurde.“

Kui hakkame mõistma, et oleme patused, ja langeme purunemiseks Kaljule, siis pannakse meie ümber igavesed käsivarred ja meid tõmmatakse Jeesuse südame juurde. Siis kütkestab meid Tema armsus ja meis tekitab tülgastust meie enda õigus. Me peame tulema risti jalamile. Mida enam me end alandame, seda ülevamana paistab Jumala armastus.

− The Review and Herald, 6. august 1889.

Jaga Facebookis