Ole ustav väikestes argikohustustes

Avaldatud 15.7.2018, rubriik Päeva sõna

Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda, kes tõe sõna kuulutab õigesti. 2. Kiri Timoteosele 2:15

Olles ustav väikestes asjades, valmistus Eliisa kaalukamate kohustuste täitmiseks. Igapäevaste praktiliste kogemuste kaudu muutus ta sobivamaks teostama laiahaardelisemat ja tähtsamat tööd. Ta õppis teenima ning selle kaudu õppis ta õpetama ja juhtima. Siin on õppetund kõigile. Keegi ei või teada, mida Jumal oma kasvatusega silmas peab, kuid kõik võivad olla kindlad, et ustavus väikestes asjades kinnitab kõlblikkust suuremate kohustuste täitmiseks. …

Inimene, kes ei pea oluliseks, kuidas ta täidab väikesi ülesandeid, osutub sobimatuks austavama koha jaoks. Ta võib ise pidada end võimeliseks täitma suuremaid kohustusi, kuid Jumal vaatab pealispinnalt sügavamale. Pärast proovilepanekut kirjutatakse tema kohta sõnad: „Sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kerge olevat.“ Tema ustavusetus tasub talle kätte. Ta jääb ilma armust, väest ja iseloomutugevusest, mida õpitakse tingimusteta allumise kaudu.

Paljud tunnevad, et kuna nad pole otseselt seotud vaimuliku tööga, möödub nende elu kasutult ja nad ei tee midagi Jumala riigi töö edasiviimiseks. Nad mõtlevad, et juhul, kui nad saaksid teha midagi suurt, asuksid nad rõõmuga asja kallale. Ent kuna nad saavad kaasa lüüa ainult väikestes asjades teenimises, peavad nad õigustatuks mitte midagi teha. Siinkohal nad eksivad! …

Paljud igatsevad erilisi talente, mille varal teha imelist tööd, ent ei märka käepäraseid kohustusi, mille täitmine muudab teiste elu meeldivaks. Asugu sellised inimesed ülesannete kallale, mis on otse nende teel. Edu ei olene niivõrd talendist kui tarmukusest ja tahtlikkusest. Ainult hiilgavate talentide omamine ei tee meid teenimiskõlblikuks; teenimiskõlblikuks teeb vastutustundlik igapäevaste kohustuste täitmine, leplik meelsus ning puhtsüdamlik, siiras huvi teiste heakäekäigu vastu. Tagasihoidlikemaiski töödes võib ilmneda tõeline tublidus. Kõige tavalisemad ülesanded, mis teostatakse andunud ustavusega, on Jumala silmis kaunid. − „Prohvetid ja kuningad“, lk 218, 219.

Jaga Facebookis