Piibellik pühadus on meie suur vajadus

Avaldatud 14.7.2018, rubriik Päeva sõna

Jumal tahtis teada anda, mis on selle saladuse kirkuse rikkus kõigi rahvaste seas; see on − Kristus teie sees, kirkuse lootus. Kiri koloslastele 1:27

Neil, kes tunnevad end oma saavutustes kindlana ja kes arvavad end vaimulike teadmiste poolest rikkad olevat, on raske vastu võtta sõnumit [laodikeialastele], mis teatab, et nad on eksiteel ja neil on puudu kõik vaimulikud omadused. Pühitsemata süda on „petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud“ [Jeremija 17:9]. Mulle näidati, et paljud loodavad ekslikult, et nad on head kristlased, kuigi neil pole ühtki valguskiirt Jeesuselt. Neil endal ei ole jumaliku elu elavat kogemust. Neil on vaja sügavat ja põhjalikku enesealandamistööd Jumala ees, enne kui nad tunnevad oma tõelist vajadust tõsiste, visade pingutuste järele, et kindlustada endale Vaimu kallihinnaline vili.

Jumal juhib oma rahvast samm-sammult. Kristlik elu on pidev lahing ja edasimarssimine. Sõjast ei ole puhkust. Saatana kiusatuste üle saavutame võidu pideva, lakkamatu pingutuse abil. Rahvana tunneme võidurõõmu tõe selgusest ja jõust. Meie seisukohti toetab täielikult külluslik hulk selget Pühakirja tunnistust. Kuid meil on väga puudu piibellikust alandlikkusest, kannatlikkusest, usust, armastusest, enesesalgamisest, valvsusest ja ohvrimeelsusest. Peame arendama piibellikku pühadust. Jumala rahva hulgas võimutseb patt. Selget noomituskuulutust laodikeialastele ei võeta vastu. Paljud klammerduvad kahtluste ja oma kallite pattude külge, samas kui nad on nii suures eksituses, et räägivad ja arvavad, et neil ei ole midagi vaja. Nende arvates on Jumala Vaimu tunnistus ebakohane või ei käi see nende kohta.

Niisugustel inimestel on suurim vajadus Jumala armu ja vaimuliku eristusvõime järele, et nad võiksid märgata oma puudujääki vaimulikes teadmistes. Neil on puudu peaaegu igasugune sobivus, mida on vaja kristliku iseloomu täiustamiseks. Neil ei ole praktilisi teadmisi Piibli tõest, mis toob kaasa elu alandlikkuse ja tahte kooskõla Kristuse tahtega. Nad ei ole kõigile Jumala nõudmistele kuulekad.

Ei piisa üksnes tõe uskumise tunnistusest. Kõik Kristuse risti sõdurid on kohustatud astuma ristisõtta hingevaenlasega, mõistma hukka eksituse ja toetama õigust. Kuid Tõelise Tunnistaja kuulutus ilmutab tõsiasja, et meie rahvas on kohutavas eksituses, mistõttu on neile vaja hoiatusi, mis katkestaksid vaimuliku une ja ärataksid otsustavale tegutsemisele. − „Testimonies for the Church“, 3. kd, lk 253, 254.

Jaga Facebookis