Mehed peavad olema hoolivad ja rõõmsameelsed

Avaldatud 13.7.2018, rubriik Päeva sõna

Nõndasamuti, mehed, elage mõistvalt naisega kui nõrgema astjaga. Osutage naistele austust nagu elu armuanni kaaspärijatele, et teie palvetel poleks takistusi. 1. Peetruse 3:7

Mees peab ilmutama oma pere vastu suuremat huvi. Eriti õrnalt peaks ta suhtuma nõrga abikaasa tunnetesse. Ta võib sulgeda ukse paljudele haigustele. Lahked, rõõmsameelsed ja julgustavad sõnad on palju tõhusamad kui suurem osa arstimitest. Need toovad rõhutud ja masenduses südamele julgust ning lahkete tegude ja julgustavate sõnadega perekonda toodud õnn ja päikesepaiste tasuvad selle pingutuse kümnekordselt.

Mees peab meeles pidama, et suur osa laste kasvatamise koormast on ema õlul ja et tal on laste mõistuse vormimisega palju tegemist. See peaks nõudma mehelt kõige õrnemaid tundeid ja ta peaks hoolega püüdma naise koormaid kergendada. Ta peaks julgustama naist toetuma tema suurele kiindumusele ning suunama tema mõtted taeva poole, kus on jõud ja rahu ning täielik hingamine väsinutele. Mees ei tohiks tulla koju kortsus kulmuga, vaid tema ligiolek peaks tooma perele päikesepaiste ning julgustama naist üles vaatama ja Jumalasse uskuma. Nad saavad ühiselt haarata kinni Jumala tõotustest ja tuua Tema rikkalikud õnnistused oma perekonda. − „Testimonies for the Church“, 1. kd, lk 306, 307.

Paljud abikaasad ja isad võiksid õppida kasulikku õppetundi ustava karjase hoolikusest. Kui Jaakobil soovitati ette võtta kiire ja raske teekond, siis vastas ta: „Lapsed on väetid ja minu hooleks on imetajad lambad ja lehmad; kui neid liiga kiiresti aetakse ühegi päeva, siis sureb kogu kari. ... Mina liigun pikkamisi oma ees käiva karja kannul ja laste kannul.“ (1. Moosese 33:13, 14)

Liikugu abikaasa ja isa elu vaevarikkal teel edasi pikkamisi, nii nagu tema teekaaslane suudab vastu pidada. Õppigu ta maailma innuka jõukuse ja võimu pärast kiirustamise keskel peatama oma samme, lohutama ja toetama teda, keda on kutsutud käima tema kõrval.

− „Tervise teenistuses“, lk 374.

Jaga Facebookis