Jeesus nõuab kogu südamest tulevat pühendumist

Avaldatud 2.7.2018, rubriik Päeva sõna

Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast! Luuka 10:27

Issand paneb sind proovile ja katsub läbi. Ta on andnud nõu, noominud ja palunud. Kõik need pühalikud noomitused muudavad koguduse kas paremaks või ilmselgelt halvemaks. Mida sagedamini Issand manitsusi või nõuandeid kõneleb ja sa Tema häält tähele ei pane, seda enam on sul kalduvus seda ikka ja jälle tagasi lükata, kuni Jumal ütleb: „Et ma olen kutsunud, aga te olete tõrkunud, olen sirutanud oma käe, aga ükski pole tähele pannud, ja et te pole hoolinud mitte ühestki minu nõust ega ole tahtnud mu noomimist,… Siis nad hüüavad mind, aga mina ei vasta, otsivad mind, aga ei leia. Sellepärast et nad on vihanud tunnetust ega ole valinud Issanda kartust, et nad ei ole hoolinud minu nõust, vaid on põlastanud kõiki mu noomitusi, peavad nad siis sööma oma tegude vilja ja küllastuma oma kavatsustest.“ [Õpetussõnad 1:24−31]

Kas sa pole mitte kahe arvamuse vahel kõikumas? Kas sa ei jäta tähelepanuta valgust, mille Jumal on sulle andnud? Pane seda tähele, muidu on sul kuri uskmatu süda, mis pöördub elavast Jumalast ära. Sa ei tea on katsumuste aega. Juutide suur patt oli see, et nad jätsid hooletusse ja lükkasid tagasi käesolevad võimalused. Kui Jeesus vaatab tänapäeval nende inimeste seisukorda, kes nimetavad end Tema järelkäijaks, näeb Ta alatut tänamatust, õõnsat formalismi, silmakirjalikku teesklust, variserlikku uhkust ja ärataganemist.

Pisarad, mida Kristus Õlimäel valas, olid kõigi lõpuaja inimeste kahetsematuse ja tänamatuse tõttu. Ta näeb, et Tema armastust põlatakse. Hinge templiõued on muudetud ebapüha kaubitsemise kohaks. Isekus, mammon, pahatahtlikkus, kadedus, uhkus, ägedus − kõiki neid kannavad inimesed südames. Tema hoiatusi ei võeta vastu ja neid naeruvääristatakse, Tema saadikuid koheldakse ükskõikselt ja nende sõnu peetakse tühjaks jutuks. Jeesus on kõnelenud halastuse kaudu, kuid Tema halastust ei tunnustata; Ta on kõnelenud pühalike hoiatuste kaudu, kuid hoiatused on kõrvale lükatud.

Ma palun teid, kes te olete kaua usku tunnistanud ja kes te ikka veel avaldate Kristusele väliselt austust: ärge petke oma hinge. Jeesus peab väärtuslikuks kogu südant. Jumala silmis on väärtuslik üksnes hinge ustavus. „Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja!“ [Luuka 19:42] „Kui ka sina …“ − Kristus pöördub praegu isiklikult sinu poole, kummardub oma troonilt allapoole ja tunneb kaastundlikku osavõtlikkust nende suhtes, kes ei taju ohtu ja kel pole endast kahju. − „Testimonies for the Church“, 5. kd, lk 72, 73.

Jaga Facebookis