Ustavad majapidajad kannavad Jumala töö eest hoolt

Avaldatud 30.6.2018, rubriik Päeva sõna

Mina, Issand, olen õigusega sind kutsunud ja kinnitan su kätt; ma kaitsen sind ja panen sinu rahvale lepinguks, paganaile valguseks. Jesaja 42:6

Mulle on näidatud, et mõned inimesed, kes on äriasjades üldiselt kavalad, kaalutlevad ja terased ning keda iseloomustavad tegutsemisvalmidus ja põhjalikkus, ilmutavad ettenägelikkuse ja tegutsemisvalmiduse puudumist oma varanduse õiges kasutamises eluajal. Nad ei tea, kui kiiresti võib nende prooviaeg lõppeda, kuid sellegipoolest kulgevad nad aastast aastasse nii, et nende asjad ei ole korraldatud, ning sageli lõpeb nende elu viimaks ilma, et nad oleksid mõistust kasutanud. Nad võivad surra äkitselt, ilma mingi hoiatuseta ja nende vara kasutatakse sel moel, mida nad ei oleks heaks kiitnud. Niisugused inimesed on süüdi hooletuses, nad ei ole ustavad majapidajad.

Kristlased, kes usuvad käesoleva aja tõde, peaksid ilmutama tarkust ja ettenägelikkust. Nad ei tohi jätta oma varanduse kasutamist hooletusse lootuses, et pikaajalise haiguse jooksul avaneb soodus võimalus oma asjad korda ajada. Nende asjad peavad olema niisuguses korras, et kui neid suvalisel hetkel ära kutsutaks ja nad ei saaks enam oma asjade korralduses kaasa rääkida, võiksid asjad saada niimoodi seatud, nagu nad oleksid seda elus olles teinud.

Paljudelt peredelt on ülekohtuselt röövitud kogu nende vara ning nad on sunnitud vaesusega leppima tegematajätmise pärast, mille oleks võinud korralikult teha sel ajal, kui see hooletusse jäeti. Need, kes teevad testamenti, ei tohi hoida kokku vaeva või kulusid õigusabi saamiseks ning igas olukorras kehtiva testamendi koostamiseks.

Ma nägin, et need, kes usuvad väidetavalt tõde, peavad oma usku tegudega näitama. Nad peavad tegema sõpru ülekohtuse mammonaga, et nad võiksid viimaks saada igavestesse eluasemetesse. Jumal on teinud inimesed varanduse majapidajateks. Ta on andnud nende kätte raha, millega viia edasi tähtsat tööd nende hingede päästmisel, kelle pärast jättis Kristus oma kodu, vara ja au ning sai vaeseks, et oma alanduse ja ohvri kaudu tuua palju Aadama lapsi Jumala juurde.

Issand on oma ettenägevuses korraldanud nii, et tööd Tema viinamäel tuleb ülal pidada nendest vahenditest, mille Ta on oma majapidajate kätte usaldanud. Kui nad ei vasta Jumala töö kutsele viia tööd edasi, näitab see, et nad on ustavusetud ja laisad sulased. − „Testimonies for the Church“, 3. kd, lk 116, 117.

Jaga Facebookis