Ära häbista Jumalat õiguse põhimõtteid rikkudes

Avaldatud 29.6.2018, rubriik Päeva sõna

Niisugune tee on igaühel, kes ahnitseb kasu: selle omanikult võetakse hing. Õpetussõnad 1:19

Igale inimesele on antud tema töö. Igaühel on taeva igaveses plaanis koht. Isade ja emade kohus on võita enda ohjeldamatus ja korratud harjumused. Tõde on puhas ja laitmatu ning väga väärtuslik ja seda tuleb iseloomu arendamisel kasutada. Need, kel on tõde ja tõearmastus südames, toovad ükskõik missuguse ohvri, et see tõde võiks kõiges esimesel kohal olla. …

Meie koguduses on neid, kel on kristluse kohta palju öelda, kuid kelle seltskonnas peame alati valvel olema, sest nad jätavad oma äritehingutes kõrvale Jumala Sõna. Kui toimub ostmine ja müümine, ei ole Jumal nende kõrval. Vaenlane on kohal ja võtab nad oma valdusse. Ahnuse altaril tuuakse ohvriks kristlik osadus ja armastus. Jumal, taevas, Issanda seadused ja Tema sageli korratud käsud on hingest pühitud. Nad ei tea, mida tähendab Jumala Sõnas sätestatud põhimõtete ellurakendamine. Nad müüvad oma hinge ebaseadusliku kasu eest. Nende silmi varjab nii tihe loor, et nad näevad ainult pettusega saadavat kasu. Südant ümbritsev koorik on nii kõva, et see ei tunne Kristuse armastust, õrnust ega kaastunnet kaasinimeste vastu. Pühadus ja Jumala tõde on nende hingest välja jäetud.

Kas Jumala rahvas ilmutab kõige selle rikkuva mõju suhtes halvakspanu? Kas nad annavad oma südame Jumalale? Kas nad kohtlevad kaassurelikke halastavalt? Kas seitsmenda päeva adventistid peavad meeles, et nad ei saa kaasinimestega tegelemisel tõest kõrvale kalduda, et nad ei saa rikkuda õigust ega jätta ausameelsust, ilma et nad hülgaksid Jumala? Mitte miski, mis teotab Teda, ei too sulle kasu. Inimesed, kes loodavad õiguse igavesi põhimõtteid rikkudes edu saavutada, koguvad endale saaki, mida nad ei tahaks lõigata. Nad asetavad end vaenlase ridadesse ja manduvad. Kuigi mõnda aega võib tunduda, et nad saavutavad edu, ei saa nad kunagi osaks Jumala perekonnast. − „Sermons and Talks“, 2. kd, lk 133, 134.

Jaga Facebookis