Võta plaanide tegemisel arvesse lõputut tulevikku

Avaldatud 28.6.2018, rubriik Päeva sõna

Sest kehalisest harjutamisest on vähe kasu, aga jumalakartus on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase elu tõotus. 1. Kiri Timoteosele 4:8

Iga toimingu aruanne ja iga tehingu üksikasjad läbivad nähtamatute revidentide, Tema käsilaste kontrolli, kes ei lähe ülekohtuga kompromissile, kes ei jäta halba tähelepanuta ega vabanda eksimusi. …

Jumala Seadus mõistab hukka kõik patustajad. Nad võivad seda häält eirata, nad võivad püüda hoiatust summutada, kuid asjatult. See järgneb neile. See teeb end kuuldavaks. See hävitab nende rahu. Kui seda tähele ei panda, ajab see nad hauda. See tunnistab nende vastu kohtupäeval. Viimaks hävitab see hinge ja ihu kustutamatu tulega.

„Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele? Sest mis oleks inimesel anda oma hinge lunahinnaks?“ (Markuse 8:36, 37)

Selle küsimuse üle peavad tõsiselt mõtlema kõik lapsevanemad, kõik õpetajad, kõik õpilased − kõik inimesed, olgu nad noored või vanad. Ükski ärikavand või eluplaan ei saa olla terve ja täielik, kui see hõlmab ainult selle käesoleva elu lühikesi aastaid ega hoolitse lõputu tuleviku eest. Noori tuleb õpetada oma arvestustesse igavikku kaasama. Neid tuleb õpetada valima põhimõtteid ja taotlema omandit, mis on kestev, et neil oleks „kahanematu aare taevas, kuhu varas ei saa ligi ja kus koi pole rikkumas“ (Luuka 12:33). …

Kõik, kes nii toimivad, teevad parima ettevalmistuse eluks selles maailmas. Mitte keegi ei saa koguda taevasse varandust ilma, et ta leiaks, kuidas maapealne elu seetõttu rikastub ja õilistub.

„Jumalakartus on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase elu tõotus.“ (1. Kiri Timoteosele 4:8) − „Education“, lk 144, 145.

Jaga Facebookis