Esinda Kristust igas olukorras

Avaldatud 27.6.2018, rubriik Päeva sõna

Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma igaühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks sedamööda, kuidas Jumal igaühele usu mõõdu on jaganud. Kiri roomlastele 12:3

Ela millegi muu nimel peale iseenda. Kui sinu ajendid on puhtad ja omakasupüüdmatud, kui sa otsid tööd, mille keegi peab ära tegema, et osutada lahket tähelepanu ja teha viisakustegusid, ehitad sa enese teadmata enda mälestussammast. Sa esindad iseloomuga Kristust koduses elus, koguduses ja maailmas. See on töö, mida Issand kutsub kõiki tegema. …

Olgu sinu püüdlused ja ajendid puhtad. Ole igas äritehingus rangelt aus. Ükskõik kui suur on kiusatus, ära kunagi peta ega vääna tõde kõige vähemaski. Vahel võib loomupärane aje tekitada kiusatuse kalduda sirgelt aususe teelt kõrvale, kuid ära anna juuksekarva võrragi järele. Kui sa annad mingis asjas lubaduse ja hiljem leiad, et oled teinud selle enda kahjuks, siis ära kaldu põhimõttest kõrvale ja täida kokkulepe.

Kui püüad oma plaane muuta, näitad sa sellega, et sinu peale ei saa loota. Ja kui sa taganed väikestest tehingutest, taganed ka suurematest. Niisugustes oludes on mõnel kiusatus petta ja öelda, et temast on valesti aru saadud, tema sõnade tähenduseks on peetud enamat, kui ta kavatses. Tõde on, et ta mõtles just nii, nagu ütles, kuid minetanud hea impulsi, soovib ta kokkuleppest taganeda, et sellest talle kahju ei sünniks. Issand nõuab, et teeksime õigust, armastaksime halastust, tõde ja õiglust. …

Inimestel puuduvad need voorused, mida on vaja koguduse ülesehitamiseks. Nad ei suuda välja mõelda terve, kindla olemusega meetodeid ja plaane. Neil on puudub koguduse edenemiseksvajalik ettevalmistus. Seda tüüpi haridus peab muutuma terveks ja mõistlikuks hariduseks, mis on Piibli põhimõtetega kooskõlas. − „Manuscript Releases“, 20. kd, lk 343, 344.

Jaga Facebookis