Investeeri selleks, et austada Jumalat, mitte iseennast

Avaldatud 26.6.2018, rubriik Päeva sõna

Ärge rääkige üha nii kõrgilt ärgu tulgu ülbust teie suudest! Sest Issand on kõikteadja Jumal ja tema uurib tegusid. 1. Saamueli 2:3

Öises nägemuses kästi mul vaadata hooneid, mis tõusid korrus korruse järel taeva poole. Need hooned pidid olema tulekindlad ja neid püstitati omanike ja ehitajate auks. … Need, kellele need hooned kuulusid, ei küsinud endalt: „Kuidas saaksime kõige paremini Jumalat austada?“ Issand ei olnud nende mõtetes.

Ma mõtlesin: „Oh et need, kes oma raha niimoodi investeerivad, võiksid oma teguviisi näha nii, nagu Jumal seda näeb! Nad püstitavad suurejoonelisi ehitisi, aga kui mõttetud on universumi Valitseja silmis nende plaanid ja kavatsused. Nad ei uuri kogu südame ja mõistuse jõuga, kuidas Jumalat austada. Nad on silmist kaotanud inimeste esmase kohustuse.“

Sedamööda kuidas need uhked hooned kerkisid, tundsid omanikud auahnet uhkust, et neil oli raha, mida kasutada iseendale heameele valmistamiseks ja kaasinimestes kadeduse tekitamiseks. Suur osa rahast, mida niimoodi investeeriti, oli omandatud väljapressimise ja vaeste rõhumise teel. Nad unustasid, et taevas peetakse arvestust kõigi äritehingute kohta ja et seal on kirja pandud iga ülekohtune tehing ja petturlik tegu. Tuleb aeg, mil inimesed jõuavad pettuses ja jultumuses punkti, millest edasi ei luba Issand neil minna, ning nad saavad teada, et Issanda kannatlikkusel on piir. …

Isegi õpetajate ja riigimeeste hulgas ei ole just palju neid, kes mõistaksid ühiskonna praeguse olukorra tekkimise põhjusi. Need, kes hoiavad valitsusohje, ei suuda lahendada moraalse rikutuse, vaesuse, kodutuse ja kasvava kuritegevuse probleemi. Nad püüavad asjatult seada äri­tehingud turvalisemale alusele. Kui inimesed paneksid rohkem tähele Jumala Sõna õpetusi, leiaksid nad lahenduse probleemidele, mis neid vaevavad. − „Testimonies for the Church“, 9. kd, lk 12, 13.

Jaga Facebookis