Jäljenda Kristust, mitte maailma

Avaldatud 22.6.2018, rubriik Päeva sõna

Kõige kurja juur on rahaarmastus, sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu. 1. Kiri Timoteosele 6:10

Ma nägin, et Jumala rahvas on suures hädaohus, paljud on selle maa elanikud, nende huvid ja kiindumused keskenduvad maailmale. Nende eeskuju ei ole õige. Paljude teguviis, kes kuulutavad suuri ja üllaid tõdesid, viib maailma eksiteele. Meie kohustus on elada kooskõlas antud valguse, omaduste ja andidega. Töölistel, kelle talendid, vahendid, võimalused ja võimed on suurimad, lasub rängim vastutus. ...

Mulle näidati vend A-d selle inimklassi esindajana, kes on sarnases olukorras. Ta ei ole kunagi olnud kõige väiksemagi ilmaliku kasu suhtes ükskõikne. Ta on varanduse kogunud usina äritegevuse ja edukate investeeringutega, kaubeldes mitte suuremate summade, vaid pennide ja veeringute pärast. Seda tehes on ta arendanud omadusi, mis ei sobi kokku kristliku iseloomu kasvamisega. Ta elu ei esinda mingil moel Jeesust, sest ta armastab maailma ja selle kasu rohkem kui Jumalat ja tõde. „Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas! Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas Isa armastust.“ [1. Johannese 2:15]

Kõik inimeste võimed kuuluvad Jumalale. Tema Sõnas on maailmaga kohandumine ja ilmalikud kiindumused rõhutatult keelatud. Kui Jumala muutva armu vägi on südames tunda, saadab see inimese, kes seni oli ilmalik, heategemise teele. Need, kel on südames kindel otsus koguda varandust maailma, „langevad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse. Jah, kõige kurja juur [igasuguse saamahimu ja ilmalikkuse alus] on rahaarmastus, sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu.“ …

Jeesus avas kõigile tee, millel on võimalik saada tarkust, armu ja väge. Ta on meie eeskuju kõiges ning mitte miski ei tohi meie tähelepanu kõrvale pöörata elu põhieesmärgist, milleks on Kristuse südant pehmendav ja alistav kohalviibimine hinges. Kui see nii on, siis on iga koguduseliige, iga tõe tunnistaja iseloomu, sõnade ja tegude poolest Kristusega sarnane. − „Testimonies for the Church“, 5. kd, lk 277, 278.

Jaga Facebookis