Ilmuta Jumala tööd tehes armastust

Avaldatud 21.6.2018, rubriik Päeva sõna

Surnud kärbsed panevad haisema salvisegaja õli, pisut rumalust võib mõjuda rohkem kui tarkus ja au. Koguja 10:1

Usuvennad ja -õed, ma pöördun teie poole ja õhutan teid arendama hella südant. Kui kannate südames isekust ja saamahimu, on teie peal ametist või positsioonist sõltumata Jumala meelepaha. Ärge muutke Jumala tööd ettekäändeks kohelda kedagi kitsilt ja isekalt, isegi mitte siis, kui tegelete Jumala tööga seotud asjadega. Jumal ei võta vastu midagi saamahimuga seotut, mis on toodud Tema varakambrisse isekate tehingute abil.

Iga Tema tööga seotud tegu peab vastu pidama jumalikule ülevaatusele. Jumalale ei ole vastuvõetav mitte ükski riukalik tehing, mitte ükski katse kasutada ära asjaolude surve all olevaid inimesi, mitte ükski plaan osta maad või omandit selle väärtusest väiksema summa eest, isegi mitte juhul, kui omandatud raha annetatakse Tema töösse. Jumala ainusündinud Poja vere hind on tasutud iga inimese eest ning Jumala seaduse põhimõtete ellurakendamiseks on vaja kohelda ausalt ja erapooletult iga inimest. …

Kui vend või õde, kes on Jumala töö heaks omakasupüüdmatult töötanud, muutub füüsiliselt nõrgaks ega suuda töötada, siis ärge laske teda lahti ega sundige toime tulema nii, kuidas ta ise saab. Andke talle sissetulek, millest piisab ülalpidamiseks, sest pidage meeles, et ta kuulub Jumala perekonda ning te kõik olete vennad ja õed. …

Meil on kästud armastada ligimest nagu iseennast. See käsk ei tähenda, et peaksime armastama lihtsalt neid, kes mõtlevad ja usuvad täpselt samamoodi nagu meie. Kristus illustreeris selle käsu tähendust tähen­damissõnaga halastajast samaarlasest. Aga kui kummaline on, et neid väärtuslikke sõnu eiratakse, ja kui sageli rõhuvad inimesed oma kaasinimesi ning ülendavad oma hinge tühisuses. − The Review and Herald, 18. detsember 1894.

Jaga Facebookis