Kristlased ei tohi iial aususest kõrvale kalduda

Avaldatud 20.6.2018, rubriik Päeva sõna

Ja ta ütles neile: „Teie olete need, kes end õigena näitavad inimeste silmis. Aga Jumal tunneb teie südant, sest mis inimeste seas on kõrge, see on Jumala ees jäledus.“ Luuka 16:15

Kõigis elu pisiasjades tuleb järgida rangeima aususe põhimõtet. Need põhimõtted ei valitse meie maailma, sest Saatan − petis, valetaja ja rõhuja − on selle isand ja tema alamad järgivad teda ning viivad ellu tema eesmärke. Kuid kristlased teenivad teistsugust Isandat ja nende teod peavad olema tehtud Jumalas ning igasugusest isekast kasust sõltumata.

Täielikust õiglusest kõrvalekaldumine äriasjades võib kellegi hinnangul tunduda pisiasjana, kuid meie Päästja nii ei arva. Tema sõnad selle kohta on selged ja täpsed: „Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus.“ (Luuka 16:10) Inimesed, kes oma ligimest väikeses ulatuses üle kavaldavad, teevad seda ka suuremas mastaabis, kui nad sellisesse kiusatusse satuvad. Vale väikeses asjas on Jumala silmis samasugune ebaausus kui petlikkus suuremas asjas.

Tänapäeva kristlikus maailmas on pettus kohutaval määral levinud. Jumala käske pidav rahvas peab näitama, et nad on sellest kõrgemal. Inimene, kes nimetab end käesoleva aja tõe uskujaks, ei tohi iial omaks võtta ebaausaid kombeid, mis moonutavad inimese suhteid kaasinimesega. Jumala rahvas teeb ausameelsuse teel vähimalgi määral kõrvale kaldudes tõele suurt kahju.

Mõnel inimesel ei pruugi olla meeldivat välimust ja neil võib olla puudujääke mitmes mõttes, aga kui neil on sirgjoonelise ausameelsuse kuulsus, siis peetakse neist lugu. Täpne ausus varjab paljusid iseloomu ebameeldivaid jooni. Need, kes hoiavad vankumatult kinni tõest, võidavad kõikide usalduse. Neid usaldavad kaasusklikud, kuid ka uskmatud on sunnitud tunnustama neid kui auväärseid inimesi. …

Jumala teenijad on suuremal või vähemal määral sunnitud tegelema ilmalike inimestega äritehingutes, kuid nad peavad ostma ja müüma mõistes, et Jumala pilk on nende peal. Nad ei tohi kasutada valesid vaekausse ega võltsitud kaaluvihte, sest need on Issanda silmis põlastusväärsed. Kristlased on igas äritehingus täpselt sellised, millisena soovivad oma kogudusesõprade poolt tuntud olla. Nende teguviisi juhivad põhimõtted. Nad ei pea salaplaane, sest neil pole midagi varjata ega ilustada. − „Mind, Character, and Personality“, 2. kd, lk 437, 438.

Jaga Facebookis