Valikud kahe poole vahel

Avaldatud 16.6.2018, rubriik Päeva sõna

Ära vääna su juures oleva vaese õigust tema riiuasjas! Pettusasjast hoia eemale; ja sa ei tohi tappa süütut ega õiget, sest mina ei mõista õigeks ühtki õelat! 2. Moosese 23:6, 7

Kristus kuulutab häda kõigile, kes astuvad Jumala seadusest üle. Ta kuulutas häda oma aja seadusetundjatele, sest nad kasutasid oma võimu nende vaevamiseks, kes lootsid neilt õiglust ja õigusemõistmist. Kõik patu kohutavad tagajärjed tabavad neid, kes − isegi kui nad on nime poolest koguduseliikmed − suhtuvad Issanda seaduse eiramisse kergelt ega tee vahet heal ja halval.

Sellest, mis Jumal on mulle andnud, olen näinud neid, kes järgivad oma soove, tõde vääriti esitamas, kaaskoguduseliikmeid rõhumas ja neile raskusi tekitamas. Iseloomu kujundatakse praegu ja paljud valivad poole, mõned Issanda Jeesuse Kristuse poole, teised Saatana ja tema inglite poole. Issand kutsub kõiki, kes tahavad Tema seadusele ustavad ja kuulekad olla, välja ja eemale kõigist ühendustest nendega, kes on end vaenlase poolele seadnud. Nende nime taha on kirjutatud: „Tekeel − sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kerge olevat.“ (Taanieli 5:27) …

Palju on neid mehi ja naisi, kes on näiliselt moraalsed, kuid kes ei ole kristlased. Nende arvamus selle kohta, mida tähendab olla tõeline kristlane, on ekslik. Neil on iseloomu sulam, mis hävitab kulla väärtuse ning neile ei saa panna jumaliku heakskiidu pitserit. Nad peavad saama kõrvale heidetud nagu ebapuhas, väärtusetu metall.

Me ei saa ise tõelist moraalset iseloomu täiustada, kuid me saame Kristuse õiguse vastu võtta. Me võime saada osa jumalikust loomusest ja põgeneda rikutusest, mis on maailmas himude tõttu. Kristus on jätnud meile täiusliku eeskuju, missugused peame Jumala poegade ja tütardena olema. − „This Day With God“, lk 222.

Jaga Facebookis