Jumala Sõna kiidab heaks kohtuliku vande

Avaldatud 15.6.2018, rubriik Päeva sõna

Ära levita valekuuldusi! Ära löö kätt õelaga, et sa ei saaks valetunnistajaks! 2. Moosese 23:1

Ma nägin, et Issand on ikka veel seotud riigiseadustega. Sel ajal, kui Jeesus on pühamus, on tunda Jumala ohjeldavat Vaimu valitsejate ja rahva juures. Ent Saatan kontrollib suurel määral maailma rahvahulki ja kui poleks riigiseadusi, peaksime palju enam kannatusi kogema. Mulle näidati, et kui Jumala lapsi kutsutakse seaduspärasel viisil tunnistama, siis ei ole Jumala Sõnaga vastuolus kutsuda Jumal pühalikult tunnistajaks, et see, mida nad räägivad, on tõde ja ainult tõde.

Inimkond on niivõrd rikutud, et seadused on mõeldud neile vastutuse pealesundimiseks. Mõned inimesed ei karda kaasinimesele valetada, kuid neile on õpetatud ja Jumala ohjeldav Vaim on neile sisendanud, et Jumalale valetamine on kohutav asi. Hananiase ja tema naise Safiira juhtum on antud eeskujuks. Asi antakse inimestelt Jumalale, et kui keegi annab valetunnistust, siis ei tee ta seda mitte inimese, vaid suure Jumala suhtes, kes näeb südant ja teab iga juhtumi puhul täpset tõde. Meie seaduste järgi on valevande andmine tõsine kuritegu. Jumal on sageli karistanud valevandujaid. Vanne on alles nende huulil olnud, kui hävitav ingel on ta kõrvaldanud. See pidi patustajates hirmu tekitama.

Ma nägin, et kui maa peal on keegi, kellel sobib vande all tunnistada, siis on see kristlane. Ta elab Jumala palge ees. Ta saab tugevust Tema jõust. Ja kui kohus peab otsustama olulisi asju, siis ei ole peale kristlase kedagi, kes võiks nii hästi Jumala poole pöörduda. …

Jeesus andis oma katsumusetunnil vande. Ülempreester ütles Talle: „Ma vannutan sind elava Jumala ees, et sa meile ütleksid, kas sina oled Messias, Jumala Poeg?“ Jeesus vastas talle: „Need on sinu sõnad.“ [Matteuse 26:63, 64] Kui Jeesuse õpetused jüngritele oleksid viidanud kohtulikule vandele, oleks Ta ülempreestrit noominud ja rõhutanud nii oma õpetusi kohalviibivate järelkäijate kasuks.

Saatanal on olnud hea meel, et mõned on vaadanud vande andmist vales valguses, sest see on andnud võimaluse neid rõhuda ja neilt Issanda raha ära võtta. Jumala majapidajad peavad olema targemad, tegema plaane ja valmistama end Saatana kavaluste vastu, sest ta peab tegema suuremaid pingutusi kui eales varem. − „Testimonies for the Church“, 1. kd, lk 202, 203.

Jaga Facebookis