Meie tegevusnormid näitavad meie iseloomu

Avaldatud 11.6.2018, rubriik Päeva sõna

Kas ma peaksin olema hea väärade vaekausside ja võltsitud vihtidega kukru juures? Miika 6:11

Kristuse mõõdupuu järgi on aus inimene see, kes ilmutab paindumatut ausameelsust. Võltsitud vihid ja väärad vaekausid, millega paljud püüavad oma huvisid maailmas edendada, on Jumala silmis jälestatavad. Ometi tegelevad paljud, kes väidavad, et peavad Jumala käske, valede vihtide ja valede vaekaussidega. Kui inimesed on tõepoolest Jumalaga ühenduses ja peavad Tema seadust tões, on see fakt näha nende elust, sest kõik nende toimingud on Kristuse õpetustega kooskõlas. Nad ei müü kasu nimel oma au. Nende põhimõtted on rajatud kindlale alusele ning nende käitumine ilmalikes asjades on nende põhimõtete koopia.

Kindel ausameelsus särab nagu kuld maailma räbu ja rämpsu keskel. Pettust, valskust ja truudusetust võib ilustada ja varjata inimeste pilgu eest, kuid mitte Jumala eest. Jumala inglid, kes jälgivad iseloomu kujunemist ja kaaluvad moraalset väärtust, panevad taeva raamatutesse kirja need väikesed toimingud, mis paljastavad iseloomu. Kui tööinimesed ei ole oma igapäevases ametis ustavad ja suhtuvad töösse kergemeelselt, ei otsusta maailm valesti, kui hindab nende standardit religioonis vastavalt nende standardile tööasjades.

„Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus.“ [Luuka 16:10] Asja suurusjärk ei muuda seda õiglaseks või ebaõiglaseks. Samamoodi nagu inimesed kohtlevad oma kaasinimesi, kohtlevad nad ka Jumalat. Neile, kes ei ole ustavad ülekohtuses mammonas, ei saa iial usaldada tõelist varandust. Jumala lapsed ei tohi unustada, et nad pannakse proovile kõigis toimingutes ja neid kaalutakse pühamu vaekaussidel. − „Testimonies for the Church“, 4. kd, lk 310, 311.

Jaga Facebookis