Meid peavad juhtima evangeeliumi põhimõtted

Avaldatud 10.6.2018, rubriik Päeva sõna

Siis ta ütles viinamäe aednikule: „Vaata, juba kolm aastat käin ma sellelt viigipuult vilja otsimas, ent ei leia. Raiu see siis maha! Milleks ta raiskab maad?“ Luuka 13:7

Issandal oleks hea meel, kui Tema rahvas oleks üksteise suhtes hoolivam, armulisem ja abivalmim kui praegu. Kui Kristuse armastus on südames, peab igaüks hellalt silmas teiste huvisid. Vennad ja õed ei kasuta äri­tehingutes üksteist ära. Nad ei võta pööraselt kõrget intressi, sest näevad vendi või õdesid keerulises olukorras, kus neil on vaja abi.

Need, kes kasutavad ära teiste häda, tõestavad lõplikult, et neid ei valitse Kristuse evangeeliumi põhimõtted. Nende teguviis on taeva raamatutes kirjas pettuse ja ebaaususena ning seal, kus valitsevad niisugused põhimõtted, ei tule südamesse Issanda õnnistus. Sellised inimesed saavad sisendusi pigem suurelt vaenlaselt kui Jumala Vaimult. Aga need, kes pärivad viimaks taevariigi, peavad jumaliku armu abil muutuma. Neil peab olema puhas süda ja elu ning tasakaalustatud iseloom. …

Kogu varandusest, mille võite kokku kuhjata, olgu see kas või miljonites, ei piisa hinge eest luna maksmiseks. Ärge siis jääge kahetsematusse ja uskmatusse ega … nurjake Jumala armulisi eesmärke. Ärge sundige Teda vastumeelselt tõstma oma kätt teie varanduse või isiku vastu.

Kui palju on neid, kes elavad praegu niiviisi, et see nõuab paratamatult peagi kohtunuhtlusi. Nad elavad päev-päevalt, nädal-nädalalt, kuu-kuult ja aasta-aastalt oma isekate huvide nimel. Nad kasutavad oma mõju ja varandust, mis on omandatud Jumala antud oskuste ja taktitundelisuse abil, iseenda ja oma perekonna peale ega mõtle armulisele Heategijale. Andjale ei anta midagi tagasi. …

Viimaks katkeb Tema kannatus nende ustavuseta majapidajatega ning Ta lõpetab kõik nende isekad, ilmalikud salaplaanid äkitselt. Nii näitab Ta neile, et kui nad on kogunud oma auks, võib Tema selle laiali puistata ja nad on jõuetud Tema väele vastu panema. − „Testimonies for the Church“, 5. kd, lk 350, 351.

Jaga Facebookis