Adventkuulutus ihu ja hinge pühitsemiseks

Avaldatud 10.10.2018, rubriik Päeva sõna

Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel. 3. Johannese 1:2

Jumala eesmärk oma laste jaoks on, et nad kasvaksid täisea mõõduni Kristuses. Selleks peavad nad kasutama õigesti iga mõistuse, hinge ja keha võimet. Nad ei või lubada endale vaimse ega füüsilise jõu raiskamist.

Üks esmatähtsatest küsimustest on, kuidas säilitada tervis. Kui uurime seda küsimust Jumala kartuses, saame teada, et nii füüsilise tervise kui ka vaimuliku edenemise jaoks on parim järgida toitumises lihtsust. Uurigem seda teemat kannatlikult. Meil on vaja teadmisi ja otsustusvõimet, et selles asjas arukalt toimida. Loodusseadustele ei tohi vastu panna, vaid neile tuleb alluda.

Need, kes on vastu võtnud õpetuse lihatoitude, tee ja kohvi ning rasvaste ja ebatervislikult valmistatud toitude kahjulikkuse kohta ning kes on otsustanud teha Jumalaga ohvri kaudu lepingu, ei anna enam järele oma isule toidu suhtes, mida nad teavad ebatervisliku olevat. Jumal nõuab, et isu oleks puhastatud ning et nende asjade puhul, mis ei ole head, toimuks enesesalgamine. See on töö, mis peab olema tehtud enne, kui Tema rahvas võib seista Tema ees täiusliku rahvana.

Jumala ülejäänud rahvas peab olema meelt parandanud rahvas. Selle sõnumi esitamise tulemus peab olema meeleparandus ja hinge pühitsemine. Me peame tundma selles liikumises Jumala Vaimu väge. See on imeline, selge sõnum, see tähendab vastuvõtja jaoks kõike ning seda tuleb kuulutada valju hüüdega. Meil peab olema tõeline, püsiv usk, et see sõnum läheb edasi järjest kasvava tähtsusega kuni aja lõpuni. …

Kõigil, kes tunnevad tõde, lasub pühalik vastutus, et nende teod vastaksid nende usule ning et nende alus oleks puhastatud ja pühitsetud ja nad oleksid valmis tööks, mida tuleb selle sõnumi viimastel päevadel kiiresti teha. Neil ei ole aega ega jõudu, mida kulutada isu rahuldamisele. Muljet avaldava tõsidusega peaksid praegu kostma meile sõnad: „Parandage … meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad.“ [Apostlite teod 3:19, 20] − The Review and Herald, 24. veebruar 1910.

Jaga Facebookis