Pühenda oma pere Jumalale ja vaata Kolgatale

Avaldatud 9.11.2018, rubriik Päeva sõna

Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat: ta tuleb nagu ilus koidupuna; ta tuleb meile nagu vihm, otsekui kevadine vihm, mis niisutab maad. Hoosea 6:3

Kristust ei tohi oma elust ja perest kunagi eraldada ning Tema ees ei tohi ebakristlike sõnade ja tegudega ust sulgeda. On neid, kes tunnistavad tõde, kuid jätavad perekonna palvuse hooletusse. Aga kuidas söandad sa minna oma töö juurde, ilma et pühendaksid hinge eest hooltkandmise oma taevasele Isale? Sa pead näitama, et usaldad Teda. Sa pead pühendama oma pere Jumalale enne, kui kodust lahkud.

Taevane Isa võtab vastu ja vastab kindlasti igale palvele, mille usus Jumalaleesitad . Kui Aabrahamil kästi minna välja paika, mida ta ei teadnud, siis ehitas ta altari igale poole, kuhu ta oma telgi püstitas, ning esitas oma palve hommikul ja õhtul. Issand ütles Aabrahami kohta: „Sest ma tean temast, et ta käsib oma poegi ja järeltulevat sugu hoida Issanda teed ning teha, mis õige ja kohus.“ [1. Moosese 18:19]

See on töö, mida tuleb teha igas perekonnas, aga kummalisel kombel on see hooletusse jäetud. Me soovime selles maailmas elada nagu Jumala pilgu all. Kõige tähtsam on, et teeksime siin pidevaid ettevalmistusi tulevase, kadumatu elu jaoks. Meil võib olla Jumala eluga kohandatud elu. Kui oleme ustavad, saame kadumatu pärandi, igavese varanduse, me näeme Kuningat Tema ilus ja vaatleme õndsa Päästja võrratut veetlust.

Me peame tundma oma laste kasvatamise ja õpetamise olulisust, et nad taotleksid ja hindaksid igavest elu. Nende tahe peab saama alistatud Jumala tahtele ja nad peavad püüdma pidevalt maha suruda kõike, mis on nende olemuses halba. Kui isad ja emad soovivad, et nende lastel oleks Kristuse-sarnane meelsus, peavad nad neile eeskuju näitama. Iga sinu tegu peab olema niisugune, et see kohandaks sind ja su lapsi taeva jaoks, ning sa saad selles asjas erilist abi.

Päästja soovib, et sinu rõõm oleks täielik, sellepärast käsib Ta sul jääda Temasse ja Tema jääb sinusse. Ava oma südame uks ning lase sisse Jeesus ja Tema õiguse eredad kiired. Ta armastab meid sõnul väljendamatu armastusega ning iga kord, kui hakkad kartma, et lähed kaotsi ja et Jeesus ei armasta sind, vaata Kolgatale. − The Review and Herald, 5. august 1890.

Jaga Facebookis