Eksimatu ilmutus

Avaldatud 9.10.2019, rubriik Päeva sõna

Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees − tema ees, kellele meil tuleb aru anda. Kiri heebrealastele 4:12, 13

Põhiline uskumus nr 1: „Pühakiri: Pühakiri on Tema tahte eksimatu ilmutus.“

See sõna „eksimatu“ tekitab paljudes segadust.

Piibli suhtes on mitmeid vaatenurki. Mõned usuvad, et see on täielikult inimlik dokument, selle on kirjutanud inimesed, üritades kirjeldada või selgitada Jumala tegevust, kuid inimliku teadmatusega ning ilma jumaliku abi või sekkumiseta. Need inimesed usuvad, et Piiblis on tähtsad tõed, kuid et need on kirja pandud üksnes inimliku tarkusega, seepärast võib neid vabalt üksnes inimliku tarkusega kasutada ning valida, mida uskuda ja kuidas uskuda. See on üks äärmus.

Teises äärmuses on need, kes usuvad, et Jumal tegelikult dikteeris Piibli. See pole mitte lihtsalt Tema Sõna, vaid sõna otseses mõttes Tema sõnad. Need inimesed kasutavad sõna „eksimatu“ tähenduses, et iga sõna on iga teise sõnaga kooskõlas. Kui nad avastavad selliseid lihtsaid „vasturääkivusi“, nagu näiteks see, et erinevates evangeeliumides on Jeesuse ristil asunud sildil erinevad sõnad, on nende usk tõsiselt kõigutatud. Nad võivad üritada kuidagimoodi sundida seda teksti teisega kokku sobima või otsustavad hoopis, et see tähendab, et kogu Piibel on vale, ja loobuvad usust täielikult.

Adventistidena usume, et kogu Piibel üheskoos võetuna on Jumala Sõna ning seepärast Tema tahte, mitte Tema sõnade eksimatu ilmutus. Ellen White ütles: „Piibli kirjutajad olid Jumala kirjanikud, mitte Tema sulg. … Piibli sõnad ei ole inspireeritud, vaid inimesed olid inspireeritud. … Kuid sõnad kannavad inimese mõistuse pitserit. … Jumalik mõistus ja tahe on kombineeritud inimese mõistuse ja tahtega, seepärast on inimese väljendid Jumala Sõna.“ („Selected Messages 1“, lk 21) See on pärit väga heast käsikirjast „The Inspiration of the Prophetic Writers“ („Prohvetlike autorite inspiratsioon“) ja on ülimalt soovitatav, et sa otsiksid selle üles ja loeksid seda, kui see on sinu jaoks huvitav teema.

Aga nüüd olgem nõus Ellen White’i sõnadega: „Ma võtan Piiblit, nagu see on – inspireeritud Sõnana. Ma usun selle väljendusi kogu Piiblis.“ (lk 17, kursiiv lisatud).

Aamen!

Inspireeriv Jumal, inimkeeles ei ole piisavalt sõnu, et tänada Sind Sinu võrratu helduse eest, et Sa tuled meie juurde ja inspireerid mõnda meist Sinu lugusid jutustama. Sa ei pidanud seda tegema. Sa tegid seda sellepärast, et armastad meid. Inspireeri ka mind, kui ma püüan neid lugusid oma sõpradega jagada!

Jaga Facebookis