Me vajame Jumala armu lihvimist

Avaldatud 9.6.2018, rubriik Päeva sõna

Ükski ärgu tüssaku oma ligimest, vaid kartku oma Jumalat, sest mina olen Issand, teie Jumal! 3. Moosese 25:17

Teil on oht teha äritehingutes ränki vigu. Jumal hoiatab teid, et te valvaksite end ega annaks järele üksteise ülekavaldamise meelsusele. Olge hoolikad, et te ei arendaks petise kombeid, sest see ei pea Jumala kohtu­päeva proovile vastu. Nutikust ja hoolikat arvestamist on vaja, sest teil on tegemist kõiksuguste inimestega. … Aga ärgu neist joontest saagu valitsev jõud. Õigesti kontrolli all hoituna on need iseloomu olulised elemendid ning kui hoiate jumalakartust silme ees ja tema armastust südames, olete väljaspool ohtu.

Palju parem on mõnest võimalikust eelisest loobuda kui arendada ahnet meelsust ja teha sellest reegel. Kitsarinnaline kavalus ei ole kristlasele sobilik. Meid on tõekirvega maailmast eraldatud. Meie iseloomu valed jooned ei ole meile endile alati nähtavad, kuigi teistele võivad need väga ilmsed olla. Ent aeg ja asjaolud panevad meid kindlasti proovile ning avalikustavad iseloomu kulla või paljastavad väärtusetu metalli. ...

Iga nurjatu mõte ja iga vale tegu näitab mingit puudust iseloomus. Need konarlikud jooned tuleb anda Jumala suures töökojas meisli ja haamri alla ning Jumala arm peab meid siluma ja lihvima, enne kui oleme sobilikud aulisesse templisse paigutamiseks.

Jumal võib teha nad [meie koguduse institutsioonide juhid] kallimaks kui Oofiri kuld, kui nad alistavad end Tema muutvale käele. Nad peavad otsustama kasutada iga omadust ja võimalust kõige õilsamalt. Kui nad iga juhtumi puhul otsustavad, mis on kõrgeim ja parim, peab Jumala Sõna olema nende uurimisaine ja nõuandja. …

Kõige nõrgem Kristuse järelkäija on astunud liitu lõputu väega. Paljudel juhtudel saab Jumal õpetatud meeste ja naiste heaks vähe teha, sest nad ei tunne vajadust toetuda Temale, kes on kogu tarkuse Allikas, seepärast Ta jätab nad pärast läbikatsumist kõrvale ning võtab kehvema talendiga inimesed, kes on õppinud Temale lootma, kelle hinge tugevdab headus, tõde ja vankumatu ustavus ning kes ei lasku tegema midagi, mis jätaks pleki südametunnistusele. − „Testimonies for the Church“, 4. kd, lk 540, 541.

Jaga Facebookis