Jeesuse taevase töö vaikne lõpp

Avaldatud 8.12.2017, rubriik Päeva sõna

Kes teeb ülekohut, tehku veel enam ülekohut, ning kes on rüve, saagu veelgi rüvedamaks! Õige tehku veel enam õigust ning püha pühitsegu ennast veel enam! Vaata, ma tulen varsti ning toon igaühele palga, ma tasun igaühele tema tegude järgi. Mina olen A ja O, esimene ja viimane, algus ja ots! Ilmutuse 22:11−13

Vastupidiselt populaarsele arvamusele ei kulge aeg ikka edasi ja edasi, piiramatult tulevikku. Tuleb hetk, mil Jumal otsustab viimaks lõpetada häda, surma ja haiguse, mida nimetame maa ajalooks. Piibel kirjeldab seda lõppu kui avalikku sündmust. Kuid enne Kristuse teist tulekut on üks nähtamatu sündmus, mis toimub siis, kui taevane Kristuse taastulekueelne kohtumõistmine on lõppenud ja iga inimene on teinud otsuse kas Jeesuse poolt või vastu.

Jeesus ise kirjeldab seda sündmuste järjestust Ilmutuse 22:11, 12. Maailma prooviaeg lõpeb ja pitseerib igaveseks kõigi saatuse. Siis tuleb Jeesus tagasi, et tasuda igaühele vastavalt tema elu otsustele.

„Suures võitluses“ kirjeldatakse prooviaja lõppu nii: „Kui uurimiskohtu töö lõpeb, on kõikide saatus otsustatud eluks või surmaks. Prooviaeg lõpeb lühike aeg enne Issanda ilmumist taeva pilvedel. Kristus ütleb Ilmutusraamatus seda aega silmas pidades: „Kes ülekohut teeb, tehku veel ülekohut ja kes on rüve, see rüvetugu veel enam; aga kes on õige, tehku veel õigust, ja kes on püha, see pühitsegu ennast veel enam! Vaata, ma tulen pea!““ (orig lk 490, 491)

Huvitav asi inimeste prooviaja lõppemise kohta on, et sellega seoses ei ole ühtki nähtavat märki. Kristuse teine tulek ja pühade rõõm on nähtavad, nagu me peagi näeme. Kuid prooviaeg lõpeb siis, kui mehed ja naised tegelevad oma igapäevaste asjadega. „Inimesed istutavad ja ehitavad, söövad ja joovad, teadmata seda, et üleval pühamus on langetatud lõplik, muutumatu otsus. Enne veeuputust – pärast seda, kui Noa oli läinud laeva – sulges Jumal ukse ning jumalakartmatud ei saanud enam sisse. Kuid veel seitse päeva jätkas rahvas, kes ei teadnud, et nende saatus oli otsustatud, oma hooletut lõbuarmastavat elu ja pilkas hoiatust lähenevast kohtust. „Nõnda,“ ütleb Päästja, „on ka Inimese Poja tulemine.“ (Mt 24:39) Vaikselt, märkamatult nagu kesköine varas, tuleb otsustav tund, mil iga inimese saatus on otsustatud ja armu pakkumine süüdlastele inimestele igaveseks lõpetatud.“ (samas, orig lk 491)

Jeesuse sõnul on praegu aeg, et asjad Jumalaga korda ajada. Täna peame laskma Tema armul täita oma südame ja muuta oma elu.

Jaga Facebookis