Üks terviklik Piibel

Avaldatud 8.10.2019, rubriik Päeva sõna

Iialgi pole ühtegi prohvetiennustust esile toodud inimese tahtel, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest. 2. Peetruse 1:21

Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses. 2. Kiri Timoteosele 3:16

Põhiline uskumus nr 1: „Pühakiri: Pühakiri − Vana ja Uus Testament − on Jumala kirjutatud Sõna, mis on antud jumaliku sisenduse läbi Jumala pühade meeste kaudu, kes kõnelesid ja kirjutasid Püha Vaimu mõjutusel.“

„Me oleme Uue Testamendi kogudus,“ selgitas naine. See oli tema vastus küsimusele, miks nad arvavad, et Jumala seadus enam ei kehti. „Paulus ütleb, et armastus on seaduse täitmine. Kõik, mida on vaja teha, on olla armastav.“

„Täiesti nõus,“ nõustus küsija. „Nii et te võite siis abielu rikkuda või tappa, kui see on armastav, eks?“

Naise silmad läksid ehmatusest pärani: „Ei!“

Kui inimesed räägivad armust, mis tühistas seaduse, mõtlevad nad üldiselt üht konkreetset seadust, mis käib Jumala tasuta kingituse kohta, milleks on ühe terve päeva pikkune õnnistatud puhkus iga nädal. Nad võivad rääkida ka määrustest, nagu näiteks abielurikkujate kividega surnuks viskamine või toidu kohta käivad seadused.

Huvitav, mida arvaksid nad siis, kui saaksid teada, et Uus Testament koosneb suurel määral Vana Testamendi tsitaatidest ja viidetest Vanale Testamendile? Kas nad on mõelnud sellele faktile, et Vana Testament oli ainus Piibel, mis oli Jeesusel ja Tema jüngritel ning et nad said sellest teada kõik, mida oli vaja lunastuse ja Messia kohta teada?

Adventistidena usume, et kogu Piibel on Jumala Sõna ning see on otsatult loogilisem, kui seda vaadata, lugeda ja uurida tervikuna. Tõsi on ütlus, et inimene võib tõestada palju rumalusi, kui ta võtab salmi kusagilt Piibli kontekstist välja. Terviklikku tõde saame tundma õppida ainult siis, kui järgime kolme põhimõtet: kontekst, ristviited ja terve mõistus.

Ja kui kogudus määratleb oma põhilisi uskumusi, siis ilmselgelt peab olema usk Piiblisse esimesel kohal, sest kust muidu saaks üldse uskumusi?

Issand, kes Sa sisendasid oma Sõna inimestele, kes Sind armastasid, kes Sa andsid elu kirjutatud sõnadele, õpeta mind lugema arusaamisega, kuulama Sinu häält Piibli igas osas ja hoidma seda selle õigusjärgsel positsioonil – kõrge ja pühana, kuid mitte nii kõrge ja pühana kui Sina!

Jaga Facebookis