Asarja (Issand on aidanud)

Avaldatud 8.2.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Üks Taanieli sõpradest; tema heebrea nimi muudeti Abednegoks. Umbes aastal 580 eKr. Tahad rohkem teada? Loe: Taanieli 1; 2:13−18; 3:1−30.

Mõtted tänaseks

Piiblis on mainitud umbes 26 erinevat Asarjat. Kuid kõige tuntum nende hulgas oli Asarja (uue nimega Abednego), kes koos kahe sõbraga visati Babüloonias tulisesse ahju. Tema vabastamine sellest põlevast põrgust oli nii üllatav kui ka dramaatiline. Aga miks Asarja üldse põrgutulle sattus? Ta oli keeldunud kummardamast tohutu suurt kuldset kuju, mille oli püstitanud Babüloonia kuningas Nebukadnetsar. Kui kuningas kuulis, kuidas Asarja ja veel kaks juudi mees tema käsule ei allunud, andis ta neile viimase võimaluse oma nahk päästa.

Asarja ja tema kahe sõbra ustavus Jumalale oli palju tugevam kui nende austus kuninga vastu. Neile öeldi: „Kui te nüüd otsekohe, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, olete valmis maha heitma ja kummardama kuju, mille ma olen lasknud valmistada, siis on see hea; aga kui te ei kummarda, siis heidetakse teid otsekohe tulisesse ahju. Ja kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest?“ Sadrak, Meesak ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale: „Nebukadnetsar! Selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa: ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas! Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada.“ (Taanieli 3:15−18) Missugune imestusväärne Jumala usaldamise väljendus!

Minu palve

Taevane Isa, aita mul Sind samamoodi tingimusteta usaldada, nagu

usaldasid Asarja ja tema sõbrad!

Jaga Facebookis