Kuldne reegel, millest juhinduda äritehingutes

Avaldatud 7.6.2018, rubriik Päeva sõna

Mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? Miika 6:8

Riikide seadused kannavad uuendamata südame puuduste ja kirgede märke, kuid Jumala seadustel on jumalik pitser ning kui neile kuuletuda, suunavad need teiste õigusi ja privileege hellalt tähele panema. … Tema on valvas hoolitsema kõigi oma laste huvide eest ning Ta teatab, et ajab vaevatute ja rõhutute asja. Kui nad Tema poole hüüavad, ütleb Ta: „Ma kuulen, sest ma olen armuline.“

Jõukas inimene, kui ta on rangelt ausameelne ning armastab ja kardab Jumalat, võib olla vaestele heategija. Ta võib neid aidata ega võta [laenatud rahalt] protsenti rohkem, kui halastuses nõuda saab. Sellega ei jää ta ise kahjumisse ja tema õnnetu ligimene saab suurt kasu, sest ta on päästetud ebaausa salasepitseja käest. Kuldse reegli põhimõtteid ei tohi ühegi äritehingu puhul hetkekski silmist kaotada. … Jumala plaan ei ole kunagi olnud, et üks inimene kurnaks teist. Ta valvab kiivalt oma laste õigusi ning ülekohtuse äritseja taha pannakse taeva raamatutes kirja suur kahjum.

Pühakirjas on ahnuse patu kohta kohutav hukkamõist. „Ühelgi … ahnitsejal − tähendab ebajumalateenreil − ei ole pärandit Kristuse ja Jumala riigis.“ Psalmist ütleb: „Sest õel kiitleb oma hinge ihaldustest ja ahne kirub, põlastab Issandat.“ [Kiri efeslastele 5:5; Psalmid 10:3] Paulus paneb ahned inimesed ühte loetellu ebajumalakummardajate, abielurikkujate, varaste, joodikute, teotajate ja väljapressijatega, kellest ükski ei saa Jumala riiki. Need on rikutud puu viljad ja need teotavad Jumalat. Me ei tohi võtta oma kriteeriumiks maailma kombeid ja käitumisreegleid. Vaja on uuendust, kogu ülekohus tuleb kõrvaldada.

Meil soovitatakse Pühakirja uurida. Meie tegevusjuhis on kogu Jumala Sõna. Peame rakendama selle põhimõtted oma igapäevaellu, sellest kindlamat märki kristlusest ei ole olemas. Peame rakendama selle õigluse ja halastuse suuri põhimõtteid suhetes teistega. Peame iga päev arendama omadusi, mis muudavad meid taevase ühiskonna jaoks sobilikuks. Kui me nii toimime, saab Jumalast meie käemees, kes tõotab õnnistada kõike, mida ette võtame, ning me ei kõigu iialgi. − The Signs of the Times, 7. veebruar 1884.

Jaga Facebookis