Lapsevanemad peavad alustama uuendust kodus

Avaldatud 6.11.2018, rubriik Päeva sõna

Anna mulle vara kuulda oma heldust, sest ma loodan sinu peale! Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest sinu poole ma tõstan oma hinge! Psalmid 143:8

Kui Jumal andis meie maailmale Jeesuse, pani Ta sellesse ühte andi kogu taeva. Ta ei jätnud meid meie iseloomu puudustesse ja vigadesse, et teeniksime Teda nii hästi, kui oma patuse loomuse rikutuses suudame. Ta tegi vastavad ettevalmistused, et võiksime saada Tema Pojas täielikuks, et meil ei oleks oma õigus, vaid Kristuse õigus. Kristuses on meie käsutuses kogu teadmiste ja armu varaait, sest Temas elab „kogu jumalik täius ihulikult“ [Kiri koloslastele 2:9].

Kristus andis oma elu meie eest, me oleme Tema omand. „Või kas te ei tea,“ ütleb Ta, „et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt? Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!“ [1. Kiri korintlastele 6:19, 20] Jumala lapsed peavad näitama oma armastust Tema vastu sellega, et täidavad Tema nõudmisi ja annavad end Temale. Ainult siis saab Ta kasutada neid oma teenistuses, et teised võiksid nende kaudu mõista tõde ja selle üle rõõmu tunda.

Kuid Jumala rahvas ei võta midagi ette oma praeguse ja igavese heaolu suhtes. Issand ütleb neile: „Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Issanda auhiilgus koidab su kohal.“ [Jesaja 60:1] Ta soovib, et tegutsetaks üksmeeles, usus ja armastuses. Ta soovib, et uuendustöö algaks kodust, isa ja emaga, ning siis mõistaks kogudus Püha Vaimu tegevust. Selle töö mõju tungib kogudusse nagu juuretis. Isad ja emad peavad meelt parandama. Nad ei ole harjutanud end oma laste iseloomu õigesti vormima ja kujundama.

Jumala teenijatena peate teie, kallid lapsevanemad, kasutama allesjäänud väärtuslikku aega selleks, et teha tööd, mille Tema on teile jätnud. Ta soovib, et te õpetaksite oma kodus arukate meetoditega oma lapsi Tema jaoks. Õppige Jeesuselt, olge Sõna tegijad. …

Religioon tuleb teha laste jaoks huvitavaks, mitte vastumeelseks. Perekonna palvehetk tuleb muuta päeva kõige õnnelikumaks ajaks. Olgu loetav Pühakirja teksti hästi valitud ja lihtne, ühinegu lapsed laulmises ning palved olgu lühikesed ja konkreetsed. ... Mõelge sellele, ... et te olete Jumala teenistuses, et teil on ligipääs Tema juurde, kes on kindel abi hädaajal. − The Review and Herald, 18. märts 1902.

Jaga Facebookis