Kõrgemad võimed füüsilise olemuse kontrollimiseks

Avaldatud 6.10.2018, rubriik Päeva sõna

Ent iga võistleja on kasin kõiges; nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut. … vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et muile jutlustades ma ise ei muutuks väärituks. 1. Kiri korintlastele 9:25−27

Uuenduse edu sõltub põhitõe selgest äratundmisest. Sellal kui ühest küljest varitseb kitsa mõtteviisi ja karmi, kalgi õigeusklikkuse oht, on teisalt suur hooletu vabameelsuse oht. Igasuguse kestva muutuse alus on Jumala seadus. Me peame esitama selgelt ja tajutavalt sellele seadusele kuuletumise vajadust. Selle põhimõtteid tuleb inimeste silme ees hoida. Need on igikestvad ja järeleandmatud nagu Jumal ise.

Esimese ärataganemise üks kõige kahetsusväärsemaid mõjusid oli inimese enesekontrolli võime kadumine. Tõelist edu on võimalik saavutada üksnes siis, kui see võime on tagasi saadud.

Keha on ainus vahend, mille kaudu saavad vaim ja hing areneda iseloomu kujundamisel. Seepärast suunab hingevaenlane oma kiusatused füüsilise jõu nõrgendamisele ja vähendamisele. Tema edu selles tähendab kogu olemuse loovutamist kurjale. Kui me pole kõrgema väe valitsuse all, viivad meie füüsilise olemuse need kalduvused kahtlemata hävingusse ja surma.

Keha tuleb alistada. Olemuse kõrgemad võimed peavad valitsema. Kirgi peab kontrollima tahe, mis ise on Jumala kontrolli all. Meie elus peab valitsema mõistuse kuninglik jõud, mis on jumaliku armuga pühitsetud.

Jumala nõudmised tuleb südametunnistusele selgeks teha. Mehed ja naised tuleb teha teadlikuks enesevalitsemise kohustusest, vajadusest puhtuse järele ning vabaduse järele kõigist rikkuvatest himudest ja rüvetavatest harjumustest. Inimestele tuleb avaldada sügavat muljet tõsiasjaga, et kõik nende mõistuse ja keha jõud on Jumala and ning neid tuleb hoida parimas võimalikus seisundis Tema teenimiseks.

Vanades kombetalitustes, mis sümboliseerisid evangeeliumi, ei tohtinud Jumala altarile tuua midagi rikutut. Kristust kujutav ohver pidi olema laitmatult puhas. Jumala Sõna osutab sellele kui näitele, missugused peavad olema Tema lapsed: „elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks“, et neil „ei oleks plekki ega kortsu“ ning et nende iseloom „oleks püha ja laitmatu“. (Kiri roomalstele 12:1; Kiri efeslastele 5:27) − „Tervise teenistuses“, lk 129, 130.

Jaga Facebookis