Iseloom pannakse proovile nende olemasoluga, kel on kehvemini läinud

Avaldatud 6.6.2018, rubriik Päeva sõna

Kui sa lõikust kogud oma põllult ja unustad põllule ühe vihu, siis ära mine tagasi seda võtma; see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele,

et Issand, su Jumal, õnnistaks sind kõigis su kätetöis! 5. Moosese 24:19

Ma nägin, et Jumal on oma ettenägevuses seadnud orvud, pimedad, kurdid, jalutud ja erinevate haigustega inimesed kristliku kogudusega lähedastesse suhetesse. See on Tema rahva läbikatsumiseks ja nende õige iseloomu arendamiseks. Jumala inglid valvavad, et näha, kuidas kohtleme inimesi, kes vajavad meie kaastunnet, armastust ja omakasupüüdmatut heatahtlikkust. Nii paneb Jumal meie iseloomu proovile.

Kui meil on tõeline Piibli religioon, siis peaksime tundma, et meil on Kristusele armastuse, lahkuse ja osavõtlikkuse võlg Tema laste pärast. Me ei saa teha vähemat kui näidata oma tänulikkust Tema mõõtmatu armastuse eest meie vastu, kui me olime patused, kes ei väärinud Tema armu, sellega, et ilmutame sügavat osavõtlikkust ja omakasupüüdmatut armastust kaasusklike vastu, kellel on elus kehvemini läinud kui meil.

Jumala seaduse kaks suurt põhimõtet on ülim armastus Jumala vastu ja omakasupüüdmatu armastus ligimese vastu. Neist kahest põhimõttest sõltuvad või võrsuvad esimesed neli ja viimased kuus käsku. Kristus selgitas seadusetundjale, kes on tema ligimene, jutustusega mehest, kes rändas Jeruusalemmast Jeerikosse, langes röövlite ohvriks, varastati paljaks, peksti oimetuks ja jäeti poolsurnuna maha.

Preester ja leviit nägid selle mehe kannatusi, kuid nende süda ei vastanud tema vajadustele. Nad hoidsid temast eemale ja möödusid tee teisest äärest. Sama teed pidi tuli samaarlane ja kui ta nägi võõra abitust, ei küsinud ta, kas ta on sugulane või kaasmaalane või sama usutunnistusega, vaid hakkas tegutsema, et kannatajat aidata, sest seda oli vaja teha. Ta leevendas tema kannatusi nii hästi, kui suutis, pani ta oma veolooma selga, viis ta võõrastemajja ja tegi korraldused, et kannataja vajadused täidetaks tema kulul.

See samaarlane oli Kristuse sõnul selle ligimene, kes röövlite ohvriks langes. Leviit ja preester esindasid koguduse seda inimklassi, kes ilmutab ükskõiksust nende suhtes, kes vajavad kaastunnet ja abi. Vaatamata positsioonile koguduses on see inimklass käsurikkuja. Samaarlane esindab inimklassi, kes on tõeline aitaja koos Kristusega ning kes jäljendab Tema eeskuju head tehes. − „Testimonies for the Church“, 3. kd, lk 511, 512.

Jaga Facebookis